Bilag 6 – Ændring af regulering af visse fiskerier

Ændring af regulering af visse fiskerier
Ændring af regulering af visse fiskerier

Andre arter i norsk fiskerizone i Nordsøen

Under henvisning til udnyttelsesgraden af den disponible mængde andre arter i norsk fiskerizone i Nordsøen ændres den gældende regulering således, det med virkning fra mandag den 10. juni 2013 er tilladt at lande højst 7.500 kg andre arter fra norsk fiskerizone i Nordsøen pr. kalenderuge.

Reguleringsbekendtgørelsens § 130, stk. 2 og 3 finder indtil videre ikke anvendelse i relation til nærværende regulering af fiskeri af andre arter i norsk fiskerizone i Nordsøen.

Torsk i underområde 22-24 i Østersøen og Bælterne for Mindre Aktive Fartøjer

De aktuelt gældende rationer forhøjes således det fra den 1. april 2013 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder torsk pr. kvartal:

Fartøjer under 6 meter 1.500 kg
Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 4.500 kg
Fartøjer på 9 meter og derover 7.500 kg

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1405 af 19. december 2012, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft med virkning fra den 4. juni 2013.