Bilag 6 – Ændring af MAFF-rationer

Ændring af tilladte fangstrationer af tunge for Mindre Aktive Fartøjer samt fastsættelse af disponible mængde af fjæsing i Kattegat

Tunge i Nordsøen

Fra fredag den 1. april 2011 og indtil videre er det med Mindre Aktive Fartøjer tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder tunge pr. kvartal:

Fartøjer under 6 meter
300 kg
Fartøjer på 6 meter og under 9 meter
600 kg
Fartøjer på 9 meter og derover
900 kg

Tunge i Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne

Fra fredag den 1. april 2011 og indtil videre er det med Mindre Aktive Fartøjer tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder tunge pr. kvartal:

Fartøjer under 6 meter
600 kg
Fartøjer på 6 meter og under 9 meter
1.200 kg
Fartøjer på 9 meter og derover
1.800 kg

Fjæsing i Kattegat

For fiskeri af fjæsing i Kattegat, jf. § 146 i Reguleringsbekendtgørelsen fastsættes for 2011 en disponibel mængde på 400 tons.

————
Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1443 af 15. december 2010, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft med virkning fra den 1. januar 2011
Ændring af tilladte fangstrationer af tunge for Mindre Aktive Fartøjer samt fastsættelse af disponible mængde af fjæsing i Kattegat

Tunge i Nordsøen

Fra fredag den 1. april 2011 og indtil videre er det med Mindre Aktive Fartøjer tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder tunge pr. kvartal:

Fartøjer under 6 meter
300 kg
Fartøjer på 6 meter og under 9 meter
600 kg
Fartøjer på 9 meter og derover
900 kg

Tunge i Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne

Fra fredag den 1. april 2011 og indtil videre er det med Mindre Aktive Fartøjer tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder tunge pr. kvartal:

Fartøjer under 6 meter
600 kg
Fartøjer på 6 meter og under 9 meter
1.200 kg
Fartøjer på 9 meter og derover
1.800 kg

Fjæsing i Kattegat

For fiskeri af fjæsing i Kattegat, jf. § 146 i Reguleringsbekendtgørelsen fastsættes for 2011 en disponibel mængde på 400 tons.

————
Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1443 af 15. december 2010, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft med virkning fra den 1. januar 2011