Bæredygtige fiskerimetoder og afsætningsfremme

Bæredygtige fiskerimetoder og afsætningsfremme

Fødevareministeriet afsætter nu godt 40 mio. kr. til en målrettet udviklingsindsats inden for fiskeri- og akvakultur i 2011, herunder støtte til bæredygtige fiskerimetoder samt afsætningsfremme.
Et af indsatsområderne i støtteordningen Fælles initiativer er, at der skal udvikles bæredygtige fiskerimetoder og en bæredygtig fiskeriforvaltning. Indsatsområdet er rettet mod udvikling og afprøvning af nye fangstredskaber, metoder og alternative forvaltningstiltag, der kan medvirke til et mere bæredygtigt fiskerierhverv.

Der er også afsat midler til at fortsætte og udvikle afsætningsfremmende aktiviteter samt til informationsaktiviteter, der har til formål at øge offentlighedens viden om fiskeri- og akvakulturen

Yderligere indsatsområder:

* Certificering og sporbarhed
* Samarbejde på tværs af sektoren
* Rådgivning til erhvervsfiskere, opdrættere og forarbejdningsindustri
* Akvakultur

Baggrund
Formålet med ordningen er at støtte projekter af fælles interesse. Projekterne skal fremme bæredygtighed og værditilvækst inden for fiskeri- og akvakultursektoren på lang sigt og have et bredere fokus end projekter som private virksomheder og organisationer normalt gennemfører.

Støtteordningen er en del af Den Europæiske Fiskerifond er navnet på den EU-strukturfond 2007-2013, som stiller tilskudsmidler til rådighed til at fremme udviklingen inden for fiskeri- og akvakultursektoren. Der er udarbejdet et program for udmøntningen af fonden i Danmark – Fiskeriudviklingsprogrammet, hvis vision er at skabe rammerne for det størst mulige vedvarende udbytte af den danske fiskeri- og akvakultursektor.