999 –   Fokus på vækst og værdiskabelse

999 – Fokus på vækst og værdiskabelse

Nu er der kun godt to år tilbage!

Den 1. januar 2013 vil TripleNine være omdannet til et aktieselskab.

Og allerede på den kommende generalforsamling i december i år forelægger bestyrelsen et konkret oplæg til vedtægter for det nye aktieselskab.
Så vi er faktisk meget tæt på.

Efter det netop afsluttede regnskabsår fordeles yderligere 20% af virksomhedens egenkapital i form af aktieandele til andelshaverne, sådan at der nu er fordelt 60% af egenkapitalen som aktieoptioner.

Så der resterer altså 40% at blive fordelt.

Derfor er det yderligere vigtigt for andelshaverne, som jo er de kommende aktionærer, at vi alle har fokus på vækst og konkurrencedygtighed i de kommende år.

Kun på den måde har vi sikkerhed for, at aktierne får en værditilvækst, som også er fremadrettet, sådan at det bliver muligt at omsætte aktierne til fornuftige kurser.

Markedssegmenter med potentiel vækst
For at sikre dette vil vi først og fremmest have fokus på vores markedsmuligheder, så vi er sikre på, at vi har et kundegrundlag med potentiel vækst.

Vi skal altså finde kundegrupper og markedssegmenter med vækstmuligheder.

Vore bestræbelser på at trænge ind på det stærkt voksende kinesiske marked er et eksempel på denne strategi.

Nye kunder og samarbejdspartnere
I Kina kan vi finde både interessante kundeemner og også samarbejdspartnere blandt de kinesiske fiskemelsfabrikker, ligesom vi har gjort i Sydafrika, hvor vi allerede har et godt etableret samarbejde med Pioneer Fishing’s fiskemelsfabrik i St. Helena Bay.

For vi må se i øjnene, at de råvaremængder, vi kan skaffe fra vore egne breddegrader, ikke vil være stigende. Men råvaren findes andre steder i verden, og så må vi jo indrette os på det og sikre os råvarer fra de pågældende steder, så vi fortsat vil kunne servicere både vore nuværende og vore kommende kunder i vækstområderne.

Vi vil dog stadig have fokus på vores egen produktion her i Danmark, og vi arbejder løbende på at skaffe yderligere råvarer til vores produktion her i landet.

Konsolidering til fremtiden
Næste år vil der være en endnu tættere kamp om råvarer til de danske fabrikker.

Vi ved i øjeblikket, at kvoterne på næsten alle arter vil blive reduceret, idet der dog endnu er usikkerhed omkring tobiskvoten.

Derfor er det selvfølgelig af afgørende betydning, at vore produktionsomkostninger er på et niveau, så det også fremover er økonomisk muligt for os at tiltrække den nødvendige mængde råvarer.

Det er således vigtigt for vores virksomhed, at vi konsoliderer os her og nu, så vi vil stå godt rustet til at udnytte de fremtidige muligheder.