Thorsminde havn uddybes

Thorsminde havn uddybes

Kaj og spunsvæg skal forstærkes, hvorefter der kan skabes en vanddybde på 5 meter. Et ejerskifte er måske på vej.
Trafikforliget ”Havnepakke II” har bevilget 13,5 mill. kr. til Thorsminde Havn. Pengene skal bruges på en sikring af kajerne, som gør det muligt at få en vanddybde på 5,00 m. i indsejlingen og i den nordre del af Vesthavnen. Det oplyser havnechef Leif Jensen til Fiskeforum.dk

Et rådgivende ingeniørfirma har vurderet mulighederne – næste skridt bliver, at der skal udarbejdes et specifikt udbudsmateriale, inden opgaven kan udbydes i licitation.

Thorsminde havn har endnu status som statsejet havn, men de politiske vinde blæser i retning af, at havnen overtages af Holstebro Kommune. Medlem af Havnerådet, Karsten Filsø (SF) kommenterer overfor Dagbladet Lemvig den kommende uddybning på følgende måde; ”Det har været et at vores største og vigtigste ønsker for at fremtidssikre havnen”. Dermed synes en væsentlig forhindringer ryddet af vejen for at få ejerskabet på lokale hænder.