60 mio.kr. i tilskudsordningen ”Fiskerihavne og landingspladser”

60 mio.kr. i tilskudsordningen ”Fiskerihavne og landingspladser”

Private havne og servicevirksomheder kan få andel i pengene. Ansøgningsfristen for ordningen er sat til 15. maj 2012
Med ordningen er det muligt at give tilskud til projekter, som medfører fx.:

– En forøgelse af de landede fisks værdi eller kvalitet.

– En forbedring af produktivitet, arbejdsmiljø og sikkerhed.

– En service- og forsyningsforbedring for de fiskere og fartøjer, der benytter havnen.

Tilskudsordningen til projekter i fiskerihavne og på landingssteder åbnede for ansøgninger den 1. februar og ansøgningerne skal være modtaget senest den 15. maj 2012 i NaturErhvervstyrelsen.

Tilskudsordningen er ændret, så det nu også er muligt for private havne og private servicevirksomheder at søge om tilskud. Den økonomiske bevilling for 2012 er på i alt 60 mio. kr., da bevillingen for 2012 og 2013 er slået sammen. Det forventes derfor heller ikke, at der kommer en ansøgningsperiode i 2013.