Høje råvarepriser presser økonomien i fiskekoncern

Høje råvarepriser presser økonomien i fiskekoncern

Launis Fiskekonserves A/S og datterselskabet Nielsens Fiskeeksport A/S i Ålbæk ved Skagen, fik begge underskud i det seneste regnskabsår.
Launis Fiskekonserves A/S, der producerer og sælger fiskeprodukter til grossister og detailforretninger, fik et utilfredsstillende økonomisk resultat for det seneste regnskabsår. Årsregnskabet viser et underskud på 12,015 mio.kr. I ledelsesberetningen skriver selskabet, at ”resultatet er langt under ledelsens forventninger om et positivt resultat i niveauet 6 mio.”

Som årsagen til det store fald i indtjeningen angives stigende råvarepriser, der ikke har kunnet overvæltes på kunderne. Sekundært skyldes resultatet manglende tilførsel af råvarer, hvorved det har været svært at opfylde salgsmålene.

Launis Fiskekonserves A/S oplyser videre, at der efter afslutning af regnskabet er givet tilsagn om styrkelse af selskabets egenkapital med 12,5 mio.kr. Det sker i form af gældskonvertering.

Det 100% ejede datterselskab Nielsens Fiskeeksport A/S, som producerer sildeprodukter som halvfabrikata, måtte indkassere et tab på 1,38 mio. kr. mod et overskud på 5,37 mio. kr. året inden. Her angives høje priser på rå-sild og underskud i et norsk datterselskab som elementer, der har påvirket resultatet i negativ retning.

Ifølge regnskabsoplysningerne beskæftiger de to virksomheder tilsammen 156 personer.