»Wild West« forhold i Limfjordsfiskeriet

»Wild West« forhold i Limfjordsfiskeriet

Flere fritidsfiskere bryder loven i Limfjorden, hvor der er sket en stigning i antallet af lovovertrædelser, påpeger overfiskerikontrollør Lars Østergaard overfor TVMidtVest, der kalder forholdene »Wild West agtige«.

Til dette siger Nordvestjydsk Fritidsfiskerforening Arne Rusbjerg, »Vi er selvfølgelig kede af, at det står så dårligt til. Vi er godt klar over, at der foregår ulovligt fiskeri derude,« og han fortsætter med en mulig forklaring på at der er formentligt er gået hummer i den. »Der er jo hummerboom i år i Limfjorden, hvilket har medført at der bliver fisket ret hårdt på hummeren,« understreger Rusbjerg videre.

Opgørelsen over ulovligheder taler deres eget tydelige sprog. På blot et år, er fritidsfiskernes ulovligheder steget med ikke mindre end 17 procent. Specielt i Nissum Bredning er problemet accelereret og man fornemmer fra Fiskerikontrollens side, at det ikke er regelefterlevelsen der hersker mest derude. Ulovlighederne har nu nået et omfang, så kontrollen nu intensiverer patruljeringen i området.

Den oftest forekommende fejl er, at fiskeriudstyret ikke er mærket som loven kræver. Det er i dag mere reglen end undtagelsen, at kontrollen finder umærkede redskaber i Nissum Bredning.

Løsningen kunne være den som Arne Rusbjerg foreslår. Kontrollen skal blot have mere is i maven og istedet for at tage de umærkede garn op, så lad dem stå og hold øje med hvem der bruger dem. Det vil efter fiskeriformanden for Nordvestjydsk Fritidsfiskerforening, give et bedre resultat og måske hurtigere gøre problemet mindre, når rette gerningsmænd bliver opbragt.

Problemet er blevet mindre her i sommermånederne, for der må hummerne ikke fanges i hele juli og august måned.

Kilde: TVMidtVest FiskerForum.dk