Westbank fanget i politimæssigt paragraf-rytteri

Westbank fanget i politimæssigt paragraf-rytteri

Skipper på »Westbank« HM 424 Henrik Christensen siger i en kommentar lidt lakonisk og sarkastisk på sin facebookside: Her er en stor tak til dansk politi. Jeg håber de er stolte og tilfredse med deres politimæssige indsat i dag. Man kan nu efter dette, måske bedre forstå hvorfor Politiet ikke har tid eller ressourser til at jagte kriminelle, når opgaver som besøget på »Westbank«, prioriteres højere.

Reglen ingen havde hørt om

Politiet iført neonfarvede jakker og hvide hjælme, var i sidste uge mødt talstærkt op på »Westbank«, med seks betjente i fire køretøjer, hvor de afkrævede en mandsskabsliste af besætningen om bord på »Westbank«. En liste som ingen tidligere havde hørt om, og som ingen derfor viste fandtes. En liste der både inden afgang og ved landing, skal være udfyldt med mandskabets personoplysninger samt cpr., pasnummer m.v., der ifølge loven senest 24 timer inden havneanløb, skal sendes til Politiet. Dette var ikke sket, hvorfor dette lovbrud af »Westbank«, nu bliver forelagt et bødeforlæg på kroner 24.000,-.

Absurd regel der næsten ikke kan efterkommes uden lovovertrædelse.

For ikke nok med at man får en bøde, hvis ikke bemandingsplanen er udfyldt og rettidigt fremsendt til det stedlige politi. Men værre endnu, er oplysningerne i den email man skal sende til Politiet, også lovstridigt. For overførsel af personfølsomme oplysninger som cpr og pasnummer via email, bør ifølge persondataloven, udelukkende sendes krypteret. Det er nok også de færreste bekendt, så uanset besætningen har de bedste intentioner om at overholde loven, vil man trods dette overtræde loven, enten på den ene eller anden måde.

Henrik Christensen ryster på hovedet over dette lov-bureaukrati, men undre sig mere over, hvorfor man ikke også har taget lystsejlere med ind i bekendtgørelsen 330 af den 24. april 2018. For mindre fritidssejlere anløber og afsejler jævnligt de danske havne, og da disse ofte ikke er optaget af arbejde ligesom fiskerne, har de efter Henrik Christensens mening, noget lettere ved at tage illegale indvandre, flygtninge og terrorister med om bord og efterfølgende sejle dem i land. Betydeligt nemmere end hårdtarbejdende fiskere. Hvorfor er lystsejlerne end ikke nævnt i bekendtgørelsens paragraf 13 stk. 7.

Reglen kom bag på både organisationer, foreninger og styrelser omkring fiskeriet.

Overraskelsen var ikke kun stor hos Fiskeriets Arbejdsmiljøråd og Søfartsstyrelsen, men også hos Underdirektør i Danmarks Fiskeriforening Producent Organisations afdeling for fiskeriforvaltning og erhvervspolitik Ole Lundberg Larsen der som andre i branchen, undrede sig over Politiets adfærd og fokus på netop en næsten ukendt og meget lidt brugt bekendtgørelse, om udlændiges adgang til landet.

Ole Lundberg Larsen kunne overfor FiskerForum.dk. med det samme afvise at sagen skulle have noget med SafeSeaNet at gøre, alene udfra det faktum, at fartøjer underlagt pligten at udfærdige bemandingsplaner, udelukkende gælder for fartøjer over 45 meter. Det er »Vestbank« endnu ikke nået op på. Men repræsentanten for Danmarks Fiskeriforening fortæller derimod, at efter episoden blev kendt, straks havde taget fat i Rigspolitiet og afkrævede dem et forklaring på det skete. Her henviste man til Udlændinge- og Integrationsministeriet, hvis bekendtgørelse højest sandsynligt har været brugt. En paragraf der omhandler udlændinges adgang her til landet.

Brev til Udlændigestyrelsen er afsendt

Danmarks Fiskeriforening har allerede skriftligt udbedt sig en forklaring af udlændingestyrelsen, for at få afdækket hvorledes fiskeriet kan undgå lignende politimæssige aktioner i fremtiden. Det ville efter Ole Lundberg Larsen´s mening være unødvendigt bureakratisk, hvis alle fiskefartøjer, blot man er på havet i halvandet døgn, skal til at udfylde bemandingsplaner m.v. til Rigspolitiet. Det må simpelthen bero på en misforståelse. »Men når det er sagt, så skal reglerne selvfølgelig følges og Danmarks Fiskeriforening forfølger sagen videre. Vi har endnu ikke set et bødeforlæg fra Politiets side og før Vi kender dette, kan man udelukkende kun forfølge sagen udfra en formodning om at det er bekendtgørelse 330 der har været i brug,« slutter Ole Lundberg Larsen overfor FiskerForum.dk

Bekendtgørelse 330 af den 24. april 2018 §13 stk. 7

Stk. 7. Førere af andre lastskibe end omhandlet i stk. 5, 3. pkt., skal sende en fortegnelse over skibets besætnings-medlemmer og eventuelle passagerer til politiet efter Rigspolitiets nærmere bestemmelse til brug for tilrettelæggelse af indrejsekontrollen, jf. stk. 9. Det samme gælder førere af fiskefartøjer, der ikke dagligt eller inden for 36 timer anløber en dansk havn, der er godkendt som grænseovergangssted, efter at være sejlet ud fra en havn i Danmark eller et andet Schengenland. Anmeldelse til politiet efter 1. og 2. pkt. skal så vidt muligt ske senest 24 timer før anløb af dansk havn, der er godkendt som grænseovergangssted, eller senest 24 timer før påtænkt besætningsskift uden for de godkendte grænseovergangssteder, hvis der er opnået tilladelse hertil efter § 11, stk. 3. Hvis besætningsskiftet ikke er fastlagt 24 timer i forvejen, skal anmeldelse ske umiddelbart efter, at tid og sted for besætningsskiftet er fastlagt, og oplysninger om besætningsmedlemmer og eventuelle passagerer foreligger.

Har man tid til overs, kan hele bekendtgørelse 330 læses her

Henrik Christensen fra »Westbank« slutter af med at sige, »Vi har styr på hvem der er på havet, på hver eneste tur i det tilfælde skibet skulle gå ned og vi har nu også været i dette »game« i næsten en menneskealder, uden at få en bøde for hverken ulovligt fiskeri eller andet. Og bare for god ordens skyld, man skal ikke have ondt af mig, fordi jeg får en bøde for dette. Nej man bør istedet have ondt af de personer, der i sidste uge var udsat for kriminalitet og som forgæves gik til Politiet, fordi Politiet havde »vigtigere« ting at foretage sig. Nemlig at jagte fiktive personer på uskyldige og hæderlige folks arbejdsplads, på ordre fra bureaukratiske regelryttere i det offentlige system.«

Kilde: Danmarks Fiskeriforening PO og »Westbank« FiskerForum.dk