Voldgift om lejemål på Esbjerg Havn.

Voldgift om lejemål på Esbjerg Havn.

Esbjerg Havn kræver industrifiskerne rydder en grund på Esbjerg havn. Fiskerne vil ikke nedrive bygningen, derfor går sagen i voldgift.

I 2008 stoppede sildefiletfabrikken ESSI A/S aktiviteterne i Esbjerg. Efterfølgende har den hen ved 9000m2 bygninger for en stor dels vedkommende stået ubenyttede hen. Bygningen er opført på en grund, der er lejet af Esbjerg Havn og Havnen har gennem det seneste år truet med en opsigelse.
I 2008 stoppede sildefiletfabrikken ESSI A/S aktiviteterne i Esbjerg. Efterfølgende har den hen ved 9000m2 bygninger for en stor dels vedkommende stået ubenyttede hen. Bygningen er opført på en grund, der er lejet af Esbjerg Havn og Havnen har gennem det seneste år truet med en opsigelse.

Den definitive opsigelse kom i august måned 2010, men TripleNine amba, der står som ejer af bygningen, vil ikke anerkende, at have misligholdt areal lejekontrakten. Derfor går sagen nu i voldgift.

TripleNine amba har engageret den københavnske erhvervsadvokat John Korsø Jensen, til at varetage virksomhedens interesser i forbindelse med voldgiften.

Sagen handler om store værdier. Bygningerne er i 2010 værdi sat af SKAT til 27 mio. kr. Industrifiskerne betaler en årlig areal leje på godt 300 t.kr. pr år, men på havnen i Esbjerg er den almindelige opfattelse, at Esbjerg Havn kan opnår større indtægter ved alternativ benyttelse – f.eks. som serviceområde i forbindelse med stigende aktiviteter indenfor off-shore sektoren.

Esbjerg Havn er for nuværende på kollisionskurs med en række brugere på havnen. Tidligere på året tabte havnen en voldgiftsag mod Stena koncernen og for nylig udtalte en nytiltrådt direktør for DFDS, at Esbjerg Havn udnytter en monopol lignende situation ved at dreje op for gebyrskruen.

I en kommentar til de aktuelle sager, peger en af havnens større aktører, adm. Direktør John Andersen, fra CS Gruppen A/S, på, om Havneadministrationen besidder den rette dømmekraft; ”Det synes en stor del af areallejerne som omtalt i den senere tid jo ikke” udtaler han til Jydske Vestkysten.