Vilsund Blue opnår som de første i verden det blå miljøstempel på østers.

Vilsund Blue opnår som de første i verden det blå miljøstempel på østers.

Det er ikke første gang, at Vilsund Blue, der står for østersfiskeriet i Limfjorden, modtager det blå mærke fra MSC, som dokumentation for bæredygtigt fiskeri. Firmaets tre blåmuslinge fiskerier har nemlig også været igennem den strenge vurdering, der skal til for at opnå MSC’s certificering for bæredygtighed. Alle med positivt resultat.
Den flade østers fra Limfjorden, der går for at være muslingeartens Rolls Roys på det internationale marked, har netop som det første i verden fået MSC’s certificering. Certificeringen af de danske østers tilføjer endnu en art til MSC’s globale program for bæredygtigt fiskeri, der i dag spænder over 275 fiskerier: Fra gul finnet tun i Mexico til grønlandske rejer og nu altså også danske østers.

Limfjordsøsters er efterspurgt i hele Europa. Især det spanske marked har fået smag for de danske østers. Det netop certificerede fiskeri dækker hele den årligt tilladte fangst i området. 76 fiskere fangede i sidste sæson således omkring 600 tons østers. Fiskeriet foregår i den vestlige del af Limfjorden fra 12 meter lange både fra maj til oktober.

Østers fanges med skrab, der er begrænset i både størrelse og vægt. Kun to skrab må være i brug ad gangen, og ingen oprensning af bunden er tilladt.

Repræsentanter fra miljøorganisationer, videnskabelige forskningsorganer, forvaltningsmyndigheder, fiskere og offentlige informationscentre har bidraget med information og spørgsmål i vurderingsprocessen, der er gået forud for certificeringen. ”En fuld transparent proces er nemlig et krav, når et fiskeri undersøges efter MSC’s standarder for bæredygtigt fiskeri,” forklarer Minna Epps, chef for MSC i Østersøen.

“Bæredygtighed er en topprioritet hos Vilsund Blue, så vi er stolte af, at samtlige fiskerier, der leverer til vores produkter nu er MSC – certificerede, og ikke mindst at vi som de første i verden nu kan levere certificeret bæredygtige østers til østersfans både i Danmark og i udlandet,” siger administrerende direktør Søren Mattesen fra Vilsund Blue om den seneste MSC – certificering.

Det betyder nu, at Limfjordsøsters nu kan sælges med det blå MSC – mærke, der fortæller forbrugerne, at produktet er fanget med omtanke for havmiljøet.

Kilde: MSC
FiskerForum.com