Thyborøn Havn lider under det stækkede industrifiskeri

Thyborøn Havn lider under det stækkede industrifiskeri

Kvoten for tobisfiskeriet er i år reduceret kraftigt fra 334.000 tons sidste år til kun 23.000 tons i år. Det kan mærkes både på TripleNine’s fiskemelsfabrik i Thyborøn, på havnens omsætning og hos de mange servicevirksomheder på havnen.
TripleNine’s administrerende direktør. Christian Bisgaard oplyser, at den reducerede kvote, der nu kun er 7% af sidste års kvote, betyder, at man kommer til at mangle ca. 200 millioner kr. i årets omsætning.

– Det betyder igen, at vi bliver nødt til at se meget nøje på vores omkostninger på fabrikken, og at vore 33 andelshavere, der lander råvarer til fabrikken i Thyborøn kommer til at mangle en meget væsentlig del af årets forventede indtjening, siger Christian Bisgaard. – Det medfører, at der er væsentligt ringere økonomi til at få udført reparationer og forbedringerne på skibene, hvilket går ud over alle de servicevirksomheder på Thyborøn Havn, der i høj grad er afhængig af industrifiskeriet.

– Og specielt for de 12 store bådes vedkommende, der er hjemmehørende i Thyborøn, vil det naturligvis også påvirke omsætningen i hele byen, tilføjer Christian Bisgaard.

Industrifiskeriet tegner sig for op imod 30% af Havnens indtjening
Havnedirektør Jørgen Buhl, Thyborøn Havn, oplyser, at Havnen allerede i år har mistet 62% af sin omsætning, stammende fra landinger af industrifisk.

– Sidste år registrerede vi ved udgangen af april en landingsværdi af industrifisk på 92 millioner kr., siger han. – Det er i år faldet til 35 millioner kr., hvilket giver Havnen en indtægt på kun ca. 700.000 kr. mod 1,85 millioner kr. sidste år.

– Men det er jo ikke kun omsætningen i disse første fire måneder af året, det drejer sig om, fastslår havnedirektøren.

Han oplyser, at industrifiskeriet i 2010 og 2011 har tegnet sig for henholdsvis 8,8 og 7,4 millioner kroner af havnens indtjening, hvilket svarer til ca. 30%.

Hertil kommer en ikke uvæsentlig sum, som Havnen får i kassen i arealleje fra fiskemelsfabrikken og for de lokaliteter, som industrifiskerne anvender til opmagasinering af grej mv.

– Så vi er stærkt afhængig af, at det går godt med industrifiskeriet, konstaterer Jørgen Buhl, der nu håber på, at skrabetogterne i efteråret viser en god bestand af 0-åringer, der kan danne basis for en rimelig kvotetildeling i 2013.

– Vi holder selvfølgelig skarpt øje med vores vedligeholdelsesomkostninger, men Havnens investeringsprogram fortsætter, for vi tror fortsat på, at der er en fremtid for industrifiskeriet, fastslår Thyborøns havnedirektør.

Servicevirksomhederne er bekymrede
Også blandt Thyborøn Havns mange servicevirksomheder, der sammen med de øvrige virksomheder på havnen beskæftiger omkring et tusinde medarbejdere og er mere eller mindre afhængig af industrifiskeriet og af TripleNine’s fabrik på havnen, er man stærkt bekymret over det reducerede fiskeri.

Hos Kynde og Toft Maskinværksted, der beskæftiger 65 medarbejdere, vurderer direktør Jens Kristen Eriksen, at 40% af virksomhedens omsætning stammer fra industrifiskeriet.

– Hvis denne omsætning reduceres til en tiendedel, så kommer vi i vanskeligheder, og så vil vi på længere sigt komme til at fyre folk, siger Jens Kristen Eriksen. – I øjeblikket er hele flåden lammet. Man tør ikke sætte arbejder i gang, for man håber på, at man når som helst kan få lov til at sejle ud og fiske af de mange tobis, der øjensynlig er i havet.

– Og hvis der ikke må fiskes mere, vil skibenes økonomi være så dårlig, at der ikke er råd til at sætte de arbejder i gang, som man under normale omstændigheder ville have gjort. Og så bliver det en hård vinter for os, konstaterer Jens Kristen Eriksen.

Han anslår, at ca. 50 af virksomhedens 65 medarbejdere er beskæftiget med havnerelaterede opgaver, og op imod halvdelen af dem er direkte afhængig af industrifiskeriet

Eksport afbøder tab på fiskeriet
Indehaver Flemming Ruby, Nordsø Trawl, der beskæftiger 16 medarbejdere, oplyser, at man i øjeblikket har helt almindeligt travlt i virksomheden. Han anslår, at omsætningen for ca. 20%’s vedkommende normalt stammer fra industrifiskeriet.

– Under normale omstændigheder ville vi på nuværende tidspunkt arbejde næsten 24 timer i døgnet, og det er det, som giver os den ekstra indtjening, der skal til for at fortsat at kunne lave de nødvendige investeringer, siger Flemming Ruby. – Nu er denne omsætning stort set væk, og det kan selvfølgelig mærkes.

– Heldigvis har vi en hel del eksport, der nok giver os ca. 60% af vores omsætning, og det afbøder selvfølgelig de negative virkninger fra det manglende industrifiskeri for vores vedkommende. Men vi er alligevel så afhængige af dette fiskeri, at hvis den nuværende situation skulle fortsætte, så ville vi nok blive nødt til på længere sigt at skulle afskedige folk, siger Flemming Ruby.

TripleNine er krumtappen
– Det er rigtig træls, fastslår direktør Kasper Byskov, der for nylig har overtaget TSR Electronic med op mod en halv snes medarbejdere. – Industriflåden har stort set ligget stille siden november. De har måske været til søs to eller tre gange mod normalt 13 til 14 gange.

– Vi er meget afhængige af industrifiskeriet. Når fiskerne tjener penge, er de i sagens natur mere tilbøjelige til større nyinvesteringer og reparationer. Så på det område har vi haft en tilbagegang på grund af det minimerede tobisfiskeri, siger Kasper Byskov, der ikke tror, at virksomheden på denne baggrund selv vil investere, som man ellers ville have gjort.

– Vi kommer ikke uden om, at TripleNine’s fiskemelsfabrik er krumtappen her på havnen. Hvis vi ikke havde dem, så ville vi have et stort problem, konstaterer Kasper Byskov.

Der bor 2.240 mennesker i Thyborøn.
Heraf beskæftiger TripleNine’s fiskemelsfabrik ca. 130 personer, der sammen med deres familier naturligvis er helt afhængige af industrifiskeriet, mens servicevirksomhederne på havnen, der helt eller delvis er afhængige af industrifiskeriet sammen med de øvrige virksomheder på havnen beskæftiger ca. 1.000 personer.

TripleNine eksporterer for ca. 912 millioner kr.
TripleNine Fish Protein a.m.b.a. er med produktionsanlæg i Thyborøn og afdelinger i Esbjerg og Hvide Sande en af verdens betydeligste producenter af højkvalitets fiskemels- og fiskeolieprodukter.

I det seneste regnskabsår udgjorde virksomhedens eksportandel ca. 90% af produktionen svarende til en eksportindtægt til Danmark på ca. 912 millioner kroner.

Kilde: TripleNine
FiskerForum.com