Vestjysk fisker får sjælden stør i garnet

Vestjysk fisker får sjælden stør i garnet

Det er ikke hverdagskost, heller ikke for en garvet fisker i Nordsøen, at få den sjældne stør i garnet, men ikke desto mindre fik fisker Egon Påbøl Christensen fra Hvide Sande tirsdag hevet en 85 cm krabat over rællingen i kutteren RI 18 Anny.

”Man er godt klar over, at man har fået en anderledes fisk ombord, den er helt sin egen,” fortæller garnfiskeren til FiskerForum. ”Den har en meget karakteristisk halefinne, og så har den små benplader i stedet for skæl, så jeg trak den nænsomt om bord og fik den sat ud igen. Den er totalt fredet og det var derfor godt at se, at den med et par slag med halen, hurtigt var væk igen.”

Om man kan kalde Egon Påbøl Christensen for ”størfiskeren”, er måske ikke helt ved siden af, for kun to år tilbage fangede Hvide Sande fiskeren en stør i nogenlunde samme størrelse og går man yderligere nogle år tilbage, fik han også her en stør i garnene. Så garnbåden RI 18 Anny har lagt dæk til flere af den sjældne og forhistoriske fisk.

En oplevelse, som en anden Hvide Sande fisker, Gunnar Andersen, også har haft, da han med garnbåden RI 7 Sinne, havde fanget en 40 cm stor stør udfor Hvide Sande om mandagen. Dagen før Egon Påbøls fangst. Skipperen på Sinne tog fangsten med ind til Fiskeriets hus, da støren var mærket med et lille gult mærke. Museumsleder Jonna Juul Larsen har efterfølgende haft kontakt med Zoologisk Museum i København, og her kunne Peter Rask Møller fortælle, at støren var med i et større projekt, ledet af Dr. Jörn Gessner fra Instituttet for Ferskvandsøkologi og Indlandsfiskeri i Leibniz Tyskland, som skal redde den europæiske stør fra at uddø.

Selv om støren således ikke er helt uddød i Danmark og det oprindeligt ikke var den fiskeskipper Egon Påbøl Chistensen var på fiskeri efter, gav fangsten af støren alligevel et kærkommet afbræk i fiskeriet.

For det sædvanlige fiskeri efter torsk og blandet fladfisk, har efterhånden udartet sig til en kamp om overlevelse. For sælerne har desværre også bevæget sig op ad kysten her, så når garnene hives, så ser den vestjyske kystfisker dagligt, at flere gode spisefisk er pelset og flået til ukendelighed af de forslugne sæler, der nærmest bruger fiskernes garn som spisekammer.

Hvorfor ”sæl” have besværet med at fange fisken, når nu andre gør det for en. En doven hund – er en sæl-hund, kunne man fristes til at sige.

Fakta om støren.
Støren er en slægt med 17 arter af store fisk (op til 3-400 kg), som har en smule ydre lighed med maller. En almindeligt kendt art gyder i floderne ved det Kaspiske Hav, og deres æg kaldes kaviar. Der har tidligere været stør i Danmark. I det 19. århundrede fangede man jævnligt stør langs de danske kyster, hvilket er blevet mere sjældent nu. Støren er en af de ældste nulevende fiskearter, og har i næsten uændret form rødder helt tilbage til dinosaurtiden.

FiskerForum.com