Usædvanligt lavvande i Hvide Sande Havn

Usædvanligt lavvande i Hvide Sande Havn

Nej – det er absolut ikke økonomisk, men mere manglen på vand istedet, der menes med lavvande. Så i en tid hvor alle mere taler om at kortlægge behov og udviklingspotentialer omkring klimatilpasning af de danske byer og havne. Hen imod fremtidens forventede havvandsstigninger og stormfloder, var manglen på vand årsagen til, at det pludseligt sagde bumb i Hvide Sande i morges og istedet for at fartøjerne flød på vandet, stod de nu på bunden.

Overraskende for alle, for med den fremherskende vindretning Sydvest ved vestkysten, er højvande og oversvømmelse mere normen, end vindretningen fra Nordøst eller Øst. Det er derfor mere normalt, at man slækker op på fortøjningerne, så kuttere og trawlere ved højvande, ikke holdes nede, end som nu hvor situationen fuldstændig er ændret 180 grader, hvor der slækkes på fortøjningerne, for ikke at holde fartøjerne oppe.

Maritim Chef og 24 års jubilar i dag ved Hvide Sande Havn Henning Yde, fortæller til FiskerForum.dk, at målingen idag, fra en middelvandstand, viste næsten to meter under daglig vande. Det hører i følge Henning Yde alligevel til sjældenhederne. Det er nærmest en omvendt rekord, for når talen er om vand i Havnen, er det som regel om oversvømmelse og hvor meget vandet vil stige og ikke om hvor lavt det står.

Henning Yde kan kun huske en enkelt gang tidligere, i sine 24 år ved Havnen, at vandet har stået så lavt som nu. Det var i starten af hans embedsperiode, i midten af 90´erne.

Men som en positiv ting ved dette ekstreme lavvande, har Havnen nu udnyttet ved at gennemfotografere alle kajanlæg og moler. De ligger netop nu blotlagt og man kan derfor hurtigt få et overblik over hvor de næste anlægsinvesteringer vil gøre størst nytte. Rednings-stiger og andre installationer gennemgås også minitiøst af Havnen, for fejl og mangler.

På negativ siden, har den lave vandstand forsinket det sidste anløb, hvor det store Cargoskib på godt 87 meter »Rix River«, måtte vente i fem timer på højvande, før det kunne anløbe havnen. Men ellers er det kun de mindre fiskefartøjer i Nordhavnen, der pt. står på bunden, som mangler lidt vand. Men vejret taget i betragtning, med kulingvejr er udsigten til hav- og fiskevejr ikke noget der ligger lige for i disse dage, slutter Henning Yde til FiskerForum.

Med en vandstand, langt under det normale, er det nu istedet et meget spektakulært og sjældent syn man møder, hvis vejen slås forbi Hvide Sande Havn.

Havnen oplyser selv at vandstanden helt nøjagtigt kan aflæses på Hvide Sande Vejrstation: www.Hyde.dk hvor tallene løbende justeres mht. slusedrift, vind, tidevand og soltider samt bølger og vandstand m.m.

FiskerForum.dk