Undgå ekstra udgifter ved ombygning, motorudskiftning m.m.

Undgå ekstra udgifter ved ombygning, motorudskiftning m.m.

Vi har på det seneste hos Fiskeriets Arbejdsmiljøråd set en stigning i antallet af henvendelser fra fartøjsejere, der har fået stillet krav fra Søfartsstyrelsen om støjmåling, efter der er foretaget ombygninger eller motorudskiftning. For nogens vedkommende foreligger der ikke en støjmåling af fartøjet, inden arbejdet blev påbegyndt.
Jvf. sagsbehandling af støjforhold på fiskeskibe, skal der foreligge en støjmåling af fartøjet før og efter ombygning eller motorudskiftningen. Ifølge gældende regler skal støjniveauet, efter at arbejdet er afsluttet, være på minimum samme niveau som før eller bedre.

Vejledningen vedr. sagsbehandlingen af støjforhold på fiskeskibe kan findes her: “Vejledning om støjforhold i fiskeskibe” »

Hvis der ikke ligger en før måling, risikerer ejeren af fartøjet i værste tilfælde, at målingerne efter ombygningen eller motorudskiftningen bliver holdt op imod de grænseværdier, der er for nybygninger. Dette kan imidlertid ofte være svært for eksisterede fartøjer, især for de mindre og ældre fartøjer kan dette være meget svært. Vi skal derfor kraftigt opfordre fartøjsejere til at henvende sig til os for at få foretaget en måling af støjforholdene ombord på deres fartøjer, inden arbejdet påbegyndes.

Læs mere nedenfor på dette her link