Udsættelse af starttidspunktet for tobisfiskeriet i 2012

Udsættelse af starttidspunktet for tobisfiskeriet i 2012

Efter rådgivning fra Erhvervsfiskeriudvalget er det besluttet, at udsætte starttidspunktet for tobisfiskeriet til søndag den 15. april 2012. Det har NaturErhverstyrelsen netop meddelt.
De nærmere vilkår for fiskeriet, herunder de afsatte mængder, vil blive drøftet på mødet i Erhvervsfiskeriudvalget den 27. marts 2012, og vil efterfølgende blive meldt ud inden starten på fiskeriet den 15. april 2012.