Norge støtter havforskning i EU’s Horizon 2020

Norge støtter havforskning i EU’s Horizon 2020

Europa-Kommissionens nye rammeprogram for forskning og innovation Horizon 2020, som afløser den tidligere FP7, har fået Norges fulde tilslutning, dog med lidt større vægtning af forskning på det maritime.
Den Norske forskningsminister Tora Aasland siger i en kommentar til Horizon 2020 planen, ”at den fælles europæiske indsats er helt nødvendig for at finde løsninger på de store samfundsudfordringer. Det er derfor positivt at kommissionen har lagt disse ambitiøse forslag for forskning og innovation frem i Horizon planen, for at imødegå udfordringerne i fremtiden.”

Der er dog alligevel områder Tora Aasland ønsker styrket i planen.

Mere forskning af havområderne er vigtigt for at kunne forstå klimaændringerne bedre og for at beskyttelsen af havområderne kan være optimal. Desuden vil denne forskning være grundlag for den blå vækst i Europa.

Den Norske forskningsminister og hendes departement har taget problematikken op på forskellige møder og med andre landes forskningsministre samt anført sine synspunkter overfor kommissionen.

Hovedformålet er at skabe en finansieringsmodel som dækker de reelle omkostninger i forskningsprojekterne afhængigt af fag, institutionstype eller land.

Kommissionens forslag til rammeprogram vil blive drøftet i Rådet og derefter i Parlamentet i 2012. Hvis de to organer er enige om videre behandling af de mere detaljerede spørgsmål og regler for deltagelse i specifikke programmer, kan en afgørelse ventes i løbet af efteråret..