Uddannelseskurser for ansatte i fiskemel- og fiskeolieindustrien

Uddannelseskurser for ansatte i fiskemel- og fiskeolieindustrien

I november og december måned havde MID (Marine Ingrediens Denmark)  FF Skagen og TripleNine, i samarbejde med EUC Nord og maskinleverandørerne Haarslev, Alfa Laval, Spirax og Andritz, afholdt et to 5-dages uddannelseskurser for de ansatte.

 

Træningskursus MID

  • Det første kursus blev afholdt på FF Skagen, fra den 25. til og med den 29. november 2019 og havde fokus på »Koger, Presser og Separering«.
  • Det andet kursus blev afholdt ved 999 i Thyborøn mellem den 2. og den 6. december 2019 og havde fokus på »Melkvalitet, Tørre, Inddamper, Køle og Transport«.

Formålet med kurserne var at give deltagerne teoretisk og praktisk viden om opbygning og virkemåde af procesanlæggets delprocesser og indbyrdes sammenhæng.

kursus og træning

Kurserne var praktisk orienteret. De kombinerer teoretisk gennemgang af proces-flow, anlægsopbygning og funktion med en praktisk gennemgang af anlæggets drift, vedligehold og fejlfinding.

Tilbagemeldinger fra kursister og undervisere om, hvad der gik godt og mindre godt på kurserne, vil blive gennemgået i nær fremtid, så kurserne kan blive endnu bedre, næste gang de afholdes.

Du kan læse mere her om Uddannelseskurserne og se flere billeder fra samme