Vinderen af det nye maritime uddannelsescenter, MARTEC Kragholmen er fundet

Den A.P. Møllerske Støttefond bevilgede tilbage i 2021 hele 80 millioner kroner til MARTEC med henblik på at skabe nye, moderne uddannelsesrammer for de unge på søfartsuddannelserne i Frederikshavn, og dermed gøre det endnu mere attraktivt for unge at vælge en karriere inden for søfart.

Fortsæt med at læseVinderen af det nye maritime uddannelsescenter, MARTEC Kragholmen er fundet
Read more about the article Nyuddannede procesoperatører hos FF Skagen
De nyuddannede procesoperatører – øverst fra venstre: Lærer Ulf Tume Hesby, Anders Larsen, Frank Skovby, Brian Bojer Knudsen, Sofie Nielsen, lærer Frede Madsen, Kim Kalør Kjær, Michael Munchow, Morten Bjerre, lærer Karsten Jensen Sorth, Kim Nielsen. Forrest ved stenen er Jimmi Guldhammer (tv.) og lærer Keld Frederiksen - Derudover var der to, der fik svendebrev, men ikke tilstede: Casper Pedersen og Knud Nielsen. foto: FF Nyt

Nyuddannede procesoperatører hos FF Skagen

  • Post category:Uddannelse

Siden 2019 har 11 FF Skagens-medarbejdere fra Hanstholm-fabrikken knoklet på for, at uddanne sig til procesoperatører. Selvom der var mange udfordringer undervejs, hvor den største af dem alle var at fabrikken lukkede sidste år, knoklede medarbejderne bare ufortrødent videre.

Fortsæt med at læseNyuddannede procesoperatører hos FF Skagen

Ny Martec-uddannelse er vigtig for Det Blå Danmark

  • Post category:Uddannelse

Midt i november måned modtog Martec godkendelse af den nye professionsbacheloruddannelse i skibsteknik og marin konstruktion – Maritim ingeniør. Det er resultatet af længere tids tætte samarbejde mellem Martec, Erhvervshus Nord og Frederikshavn Kommune om at kunne tilbyde erhvervet i Det Blå Danmark efterspurgte kompetencer inden for skibsteknik og marin konstruktion.

Fortsæt med at læseNy Martec-uddannelse er vigtig for Det Blå Danmark

Fiskeriskolen og Kursuscentret.nu lancerer fiskernes egen lederuddannelse

  • Post category:Uddannelse

Som noget helt nyt udbyder kursuscentret.nu den grundlæggende lederuddannelse specifikt målrettet til fiskerierhvervet. Kurset er udviklet i tæt samarbejde med Fiskeriskolen i Thyborøn, og første kursus skydes i gang i EUC Nordvests lokaler i Fjerritslev, onsdag d. 27. januar 2021.

Fortsæt med at læseFiskeriskolen og Kursuscentret.nu lancerer fiskernes egen lederuddannelse