Torsken er på vej tilbage til den amerikanske nordøstkyst.

Torsken er på vej tilbage til den amerikanske nordøstkyst.

Ifølge Forskning Norge er torsken ved Nova Scotia i Canada, ved at vende tilbage, efter kollapset for ca. tyve år siden.
Det er godt nyt for den kriseramte fiskebestand, også i andre dele af verden, skriver forskere i tidsskriftet Nature. Hvis dette økosystem kan komme tilbage til hvad det var før, er der stort håb for andre økosystemer også.

Massivt og vedvarende overfiskeri var dengang den væsentligste årsag til at den store torskebestand udenfor Nord-Amerika kollapsede tilbage i 1990

Man forsøgte med meget restriktive fiskeribegrænsninger for at få torsken tilbage, men resultaterne udeblev. I denne proces uden virkning, stod det klart at hele økosystemet i området havde ændret sig.

Bundfisk som torsk og kuller var næsten væk, og i stedet kom en stor stigning i bestanden af stimefisk som sild, lodde og Ammodytes dubius – en nær slægtning af vores egen tobis. Stimer af disse fisk spiste torskeæg og tog maden fra torske larver, og man frygtede af torsken aldrig ville komme tilbage. Rollerne var pludselig vendt om, torsken var nu den der blev spist af de små stimefisk og ikke omvendt.

Nu fremlægger Kenneth T. Frank på Bedford Institute of Oceanography og kollegaer tal der tyder på, at sild og lodde har måttet give op, og at torsk og andre bundfisk atter er på vej tilbage.

Den nye undersøgelse dækker kun bestandene i den østlige del af området Scotian sokkel ud for Nova Scotia, og ikke de mere berømte Grand Banks ud for Newfoundland og Labrador mod nord.

Bestanden af R03;R03;torsk i dette område var på kun fem procent af tidligere tiders største bestand, før sammenbruddet, og har i over to årtier ikke kunnet komme over dette niveau.

I de senere år er der sket en svag stigning i biomassen af R03;R03;torsk, kuller og rødfisk, og disse arter kan være på vej til at tage deres plads i det marine økosystem.

Efter at bestandene af sild, lodde og tobis toppede for nogle år siden, er fangsterne faldet med en halv million tons om året til det nuværende niveau på tre millioner tons.

Fra andre overbelastes økosystemer ved vi, at spredningen af R03;R03;vandmænd og invasion af fremmede arter har forsinket genopretningen

De andre bestande af torsk og bundfisk i den nordøstlige del af USA kollapsede for tyve år siden. De canadiske forskere glæder sig over, at tendensen uden for Nova Scotia er i bedring, men at de bestande, der er længere mod nord, kan have brug for længere tid til at komme sig.