Norge fordobler kvoteråd for tobis i norsk zone

Norge fordobler kvoteråd for tobis i norsk zone

Norge har fortiden et tobis togt i gang i norsk zone, som skal afdække bestanden af tobis af 2013 årgangen og her har man fundet at årgangen er stærk i enkelte områder. Den bedre bestand, får nu Det norske Havforskningsinstituttet, til at komme med ny rådgivning om kvoten af tobis, så man øger kvoterådet med yderligere 15.000 tons, hvilket svarer til en fordobling af det oprindelige råd.

På grund af en svag rekruttering af voksne tobis, var bestanden meget lav i 2013 og samtidig manglede man pålidelige målinger. I starten af april i år, gav Det Norske Havforskningsinstitut derfor og på den baggrund et foreløbigt kvoteråd for tobisen på 15.000 tons for 2014. Men man varslede samtidig, at et nyt kvoteråd ville blive offentliggjort i forbindelse med det akustiske togt, som var planlagt at finde sted fra april til maj måned i år.

Akustisk overvågningstogt i norsk område.

Forsker ved Det norske Havforskningsinstitut, Espen Johnsen var allerede sidst i februar i år, ude med kritik af ICES anbefalingerne. Norge iværksatte derfor sit eget overvågningstogt af tobis i den norske økonomiske zone, helt uafhængigt af rådene fra ICES.

Det norske Havforskningsinstituttet kortlægger hvert år udbredelsen og mængden af tobis i området ved at benytte akustisk overvågning. Dette har vist sig, som en mere sikker og pålidelig måling af tobis årgangene. Igen i år har instituttet foretaget disse akustiske målinger og vil på den baggrund komme med deres vurdering, som vil være på plads med et endeligt råd for 2014 i midten af maj måned.

Tobis bestanden væsentlig bedre i nogle områder.

Tobistogtet viser nu at 2013-årgangen, i nogle områder i norsk zone, er noget bedre end forudsagt. Og dette på trods af, at man kun er halvt igennem resultaterne af de akustiske målingerne, der for disse målinger viser et betydelig bedre resultat og en bedre bestand end i 2013.
På den baggrund finder Det norske Havforskningsinstitut det biologisk forsvarligt at øge kvoten med 15.000 tons til i alt 30.000 tons for norsk zone. Instituttet anbefaler ikke yderligere ændringer for de områder der allerede er åbne for fiskeriet.

Det endelige råd, som bygger på de samlede akustiske målinger, kommer den 15. maj 2014. Se ICES anbefaling her.