Tilskud til erhvervsfisker og kystfisker

Tilskud til erhvervsfisker og kystfisker

3. juni åbner ansøgningsrunde for erhvervs- og kystfiskere, som vil fiske mere bæredygtigt til gavn for naturen og deres egen pengepung. Pengene bliver fordelt efter først til mølle-princippet.

Du kan som erhvervsfisker eller kystfisker få tilskud til investeringer i fiskerfartøjer, som gør dit fiskeri mere selektivt og bæredygtigt.

Hvad kan der søges tilskud til

Der er en teknologiliste, hvor du kan se hvilke teknologier, du kan søge tilskud til. Du kan kun søge tilskud til teknologier, som står på listen

Først til mølle princip

Teknologierne kan fx være med til at selektere fangsten, så du ikke fanger noget, du alligevel ikke skal bruge. Teknologierne kan også være med til at beskytte havbunden. Der er ingen ansøgningsfrist, men tilskuddet bliver fordelt efter først til mølle-princippet, og derfor kan du finde bekendtgørelse, vejledning, ansøgningsskemaer og teknologiliste på hjemmesiden allerede nu, inden ansøgningsrunden åbner.

Du finder materialerne til ordningen Inversteringer i fiskefartøjer her.

Det samlede tilskud er på i alt 45,0 mio. kr., og en enkelt fisker kan få tilskud på op til 2,0 mio. kr.

Frist for Investeringer på fiskerihavne og landingssteder 17. juni

Derudover skal en anden ordning – Investeringer på fiskerihavne og landingssteder – bidrage til omstillingen til discardforbuddet og forbedre infrastrukturen i fiskerihavne og på landingssteder. Projekter vedrørende discardhåndtering bliver prioriteret først, og derefter prioriteres de ansøgninger i fiskerihavne og landingssteder, der har den største andel af kystfiskere, når tilskuddet bliver fordelt.

Tilskudsordningen har følgende mål:

  • `79;Nedbringelse af fiskeriets belastning af havmiljøet, herunder begrænsning af uønskede fangster
  • `79;Fremme af fiskerivirksomhedernes konkurrenceevne og levedygtighed, herunder for mindre kystfartøjer, og forbedring af sikkerhedsog arbejdsvilkårene

Formålet med tilskuddet er:

  • `79;at fremme gennemførelsen af discardforbuddet samt
  • `79;at forbedre infrastrukturen i fiskerihavne og landingssteder

Du kan søge tilskud, hvis du har et projekt, som har et af disse to formål, hvis projektet er placeret i en fiskerihavn eller på et landingssted, og hvis projektet er af kollektiv interesse på havnen eller landingsstedet.

Ansøgningsfristen til tilskudsordningen er d. 17. juni 2015. Det samlede tilskud er på 36,5 mio. kr. Vi giver tilskud til halvdelen af de tilskudsberettigede udgifter til projektet, men de samlede tilskudsberettigede udgifter kan højest udgøre 7,4 mio. kr.

Søg ordningen her.

Begge ordninger er delvist finansieret af Fødevareministeriet og EU’s Hav- og
Fiskeriudviklingsprogram.