Bilag 6

  • Post category:Nyheder

Forbud mod FKA-rationsfiskeri af pighvar og slethvar i Nordsøen og og ændring af tilladte fangstrationer af rødspætter for Mindre Aktive Fartøjer i Nordsøen og Skagerrak

Fortsæt med at læseBilag 6

Ændrede vilkår i forhold til reglen i § 35 i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1443 af 15. dec

  • Post category:Nyheder

Ifølge § 35, stk. 2 og stk. 3 skal fartøjer med en længde overalt på 10 meter og derover ved fiskeri med trawl og/eller andet slæbende redskab i Kattegat, som skal foregå med maskestørrelse på 90 mm og derover være påmonteret en selektiv fangstpose af en af de 3 typer, der er beskrevet i bilag 13 a. I perioden indtil 1. juli 2011 og fra 1. oktober 2011 til 31. december 2011 kan dog i stedet anvendes det sorteringspanel, der er beskrevet i bilag 13.

Fortsæt med at læseÆndrede vilkår i forhold til reglen i § 35 i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1443 af 15. dec

Rationsfiskeri efter tobis er slut – en række fartøjer tjekker ud og må i gang med nye opgaver.

Fiskeridirektoratet har meddelt, at den disponible mængde tobis, der må fiskes på rationsvilkår, er tæt på at være opfisket. Derfor indføres, med virkning fra og med tirsdag den 31. maj 2011, forbud mod fiskeri af tobis på rationsvilkår i Nordsøen og Skagerrak.

Fortsæt med at læseRationsfiskeri efter tobis er slut – en række fartøjer tjekker ud og må i gang med nye opgaver.