Bilag 6, Vilkår for tobisfiskeriet i Kattegat, Skagerrak og Nordsøen.

  • Post category:Nyheder

Vilkår for tobisfiskeriet i Kattegat, Skagerrak og Nordsøen. Europa-kommission har ved fax af 7. april 2011 informeret om de forventede samlede fiskerimuligheder for tobis i Kattegat, Skagerrak og Nordsøen for 2011 opdelt på de 7 forvaltningsområder, som de er defineret i henhold til bilag II D i Rådets forordning (EU) Nr. 57/2011 af 18. januar 2011.

Fortsæt med at læseBilag 6, Vilkår for tobisfiskeriet i Kattegat, Skagerrak og Nordsøen.

Bilag 6 – bytte af rødspætter i Nordsøen og Skagerrak

  • Post category:Nyheder

Mulighed for bytte af årsmængder af rødspætte i Nordsøen med rødspætte i Skagerrak Der er mellem Nederlandene og Danmark indgået aftale om et muligt kvotebytte, der vil kunne gennemføres, såfremt danske fiskere stiller de nødvendige mængder af rødspætte i Nordsøen til rådighed. Byttet indebærer, at Danmark afgiver op til 513 tons rødspætte i Nordsøen i bytte for op til 615 tons rødspætte i Skagerrak fra Nederlandene. Meddelelse om, at ejere af fartøjer, der indenfor ovennævnte mængder og i forholdet 1: 1,2 ønsker at bytte rødspætte i Nordsøen til rødspætte i Skagerrak, skal være Fiskeridirektoratet i hænde senest torsdag den 31. marts 2011 kl. 12.00. Såfremt mængden af rødspætte i Nordsøen, der stilles til rådighed for bytte overstiger den mængde, der er aftalt med Nederlandene, stiller Fiskeridirektoratet byttede mængder til rådighed, svarende til den forholdsmæssige andel som den enkelte ejer har ønsket at bytte. ---------- Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1443 af 15. december 2010, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft med virkning fra den 25. marts 2011.

Fortsæt med at læseBilag 6 – bytte af rødspætter i Nordsøen og Skagerrak

Startvilkår for tobisfiskeriet i Kattegat, Skagerrak og Nordsøen.

Danmark forventes i 2011 tildelt samlede fiskerimuligheder for tobis i Kattegat, Skagerrak og Nordsøen på mindst 322.297 tons. De samlede danske fiskerimuligheder for tobis forventes fordelt som følger på de nye forvaltningsområder for tobis, som de er defineret i henhold til bilag II D punkt 3 i Rådets forordning (EU) Nr. 57/2011 af 18. januar 2011:

Fortsæt med at læseStartvilkår for tobisfiskeriet i Kattegat, Skagerrak og Nordsøen.

Bilag 6 – Startvilkår for tobisfiskeriet 2011

Danmark forventes i 2011 tildelt samlede fiskerimuligheder for tobis i Kattegat, Skagerrak og Nordsøen på mindst 322.297 tons. De samlede danske fiskerimuligheder for tobis forventes fordelt som følger på de nye forvaltningsområder for tobis, som de er defineret i henhold til bilag II D punkt 3 i Rådets forordning (EU) Nr. 57/2011 af 18. januar 2011:

Fortsæt med at læseBilag 6 – Startvilkår for tobisfiskeriet 2011

Forskrift om midlertidig opphevelse av forbud mot lysfiske i Skagerrak uten observatør om bord

  • Post category:Nyheder

Melding fra fiskeridirektøren J-36-2011 Forskrift om midlertidig opphevelse av forbud mot lysfiske i Skagerrak uten observatør om bord Erstatter: J-262-2010 Gyldig fra: 01. 03. 2011 Bergen, 28. 02. 2011 Fiskeridirektoratet har 1. mars 2011 med hjemmel i forskrift av 14. desember 2010 om observatørordning ved fiske etter kystbrisling og sild med lys øst for Lindesnes i 2011 § 2 bestemt: § 1 Påbudet om å fiske kystbrisling og sild med lysebåt øst for Lindesnes med observatør, oppheves 1. mars 2011. § 2 Denne forskrift trer i kraft straks ”””””””””””””””””””””””” Kategoriene Sør for 62 pelagisk

Fortsæt med at læseForskrift om midlertidig opphevelse av forbud mot lysfiske i Skagerrak uten observatør om bord

Spekulationerne omkring konkursboet efter Pelagic Skagen A/S er slut. Fabrikkens aktiver overtages af Skagerak Group A/S.

Fortsæt med at læse

Bilag 6 – Mulighed for bytte mellem rødspætter i Skagerrak og Nordsøen – og Nordsøtunge med mørksej

  • Post category:Nyheder

Vedr.: Mulighed for bytte af årsmængder af rødspætte i Nordsøen med rødspætte i Skagerrak og mulighed for bytte af årsmængder af tunge i Nordsøen med mørksej. Der er mellem Nederlandene og Danmark indgået aftale om et muligt kvotebytte, der vil kunne gennemføres, såfremt danske fiskere stiller de nødvendige mængder af rødspætte i Nordsøen til rådighed. Byttet indebærer, at Danmark afgiver op til 1190 tons rødspætte i Nordsøen i bytte for op til 1190 tons torsk i Nordsøen fra Nederlandene. Meddelelse om, at ejere af fartøjer, der indenfor ovennævnte mængder og i forholdet 1:1 ønsker at bytte rødspætte i Nordsøen til rødspætte i Skagerrak, skal være Fiskeridirektoratet i hænde senest fredag den 4. februar 2011 kl. 12.00. Såfremt mængden af rødspætte i Nordsøen, der stilles til rådighed for bytte overstiger den mængde, der er aftalt med Nederlandene, stiller Fiskeridirektoratet byttede mængder til rådighed, svarende til den forholdsmæssige andel som den enkelte ejer har ønsket at bytte. Der er mellem Frankrig og Danmark indgået aftale om et muligt kvotebytte, der vil kunne gennemføres, såfremt danske fartøjer stiller de nødvendige mængder af tunge i Nordsøen til rådighed. Byttet indebærer, at Danmark afgiver op til 230 tons tunge i Nordsøen i bytte for op til 1380 tons mørksej i alle farvande fra Frankrig. Meddelelse om, at ejere af fartøjer, der indenfor ovennævnte mængder og i forholdet 1:6 ønsker at bytte tunge i Nordsøen til mørksej i alle farvande, skal være Fiskeridirektoratet i hænde senest fredag den 4. februar 2011 kl. 12.00. Såfremt mængden af tunge i Nordsøen, der stilles til rådighed for bytte overstiger den mængde, der er aftalt med Frankrig, stiller Fiskeridirektoratet byttede mængder til rådighed, svarende til den forholdsmæssige andel som den enkelte ejer har ønsket at bytte. Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1443 af 15. december 2010, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft med virkning fra den 2. februar 2011

Fortsæt med at læseBilag 6 – Mulighed for bytte mellem rødspætter i Skagerrak og Nordsøen – og Nordsøtunge med mørksej