Rationsfiskeri af rødspætte i Skagerrak og fangstrationer af torsk for MAF-fartøjer vestlige Østersø

  • Post category:Nyheder

Bilag 6: Ændring af tilladt fangstration ved FKA rationsfiskeri af rødspætte i Skagerrak og ændring af tilladte fangstrationer af torsk for Mindre Aktive Fartøjer i vestlige Østersø FKA rationsfiskeri af rødspætte i Skagerrak Med virkning fra den 1. maj 2011 ændres den tilladte fangstration af rødspætte i Skagerrak således, at det er tilladt at fiske, medbringe og lande højst 2.500 kg rødspætter pr. kalendermåned. MAF fiskeri af torsk i underområde 22-24 i Østersøen og Bælterne Med virkning fra den 1. april 2011 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder torsk pr. kvartal: Fartøjer under 6 meter 2.400 kg Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 7.200 kg Fartøjer på 9 meter og derover 12.000 kg Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1443 af 15. december 2010, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft med virkning fra den 29. april 2011

Fortsæt med at læseRationsfiskeri af rødspætte i Skagerrak og fangstrationer af torsk for MAF-fartøjer vestlige Østersø

Bilag 6, Vilkår for tobisfiskeriet i Kattegat, Skagerrak og Nordsøen.

  • Post category:Nyheder

Vilkår for tobisfiskeriet i Kattegat, Skagerrak og Nordsøen. Europa-kommission har ved fax af 7. april 2011 informeret om de forventede samlede fiskerimuligheder for tobis i Kattegat, Skagerrak og Nordsøen for 2011 opdelt på de 7 forvaltningsområder, som de er defineret i henhold til bilag II D i Rådets forordning (EU) Nr. 57/2011 af 18. januar 2011.

Fortsæt med at læseBilag 6, Vilkår for tobisfiskeriet i Kattegat, Skagerrak og Nordsøen.

Bilag 6 – bytte af rødspætter i Nordsøen og Skagerrak

  • Post category:Nyheder

Mulighed for bytte af årsmængder af rødspætte i Nordsøen med rødspætte i Skagerrak Der er mellem Nederlandene og Danmark indgået aftale om et muligt kvotebytte, der vil kunne gennemføres, såfremt danske fiskere stiller de nødvendige mængder af rødspætte i Nordsøen til rådighed. Byttet indebærer, at Danmark afgiver op til 513 tons rødspætte i Nordsøen i bytte for op til 615 tons rødspætte i Skagerrak fra Nederlandene. Meddelelse om, at ejere af fartøjer, der indenfor ovennævnte mængder og i forholdet 1: 1,2 ønsker at bytte rødspætte i Nordsøen til rødspætte i Skagerrak, skal være Fiskeridirektoratet i hænde senest torsdag den 31. marts 2011 kl. 12.00. Såfremt mængden af rødspætte i Nordsøen, der stilles til rådighed for bytte overstiger den mængde, der er aftalt med Nederlandene, stiller Fiskeridirektoratet byttede mængder til rådighed, svarende til den forholdsmæssige andel som den enkelte ejer har ønsket at bytte. ---------- Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1443 af 15. december 2010, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft med virkning fra den 25. marts 2011.

Fortsæt med at læseBilag 6 – bytte af rødspætter i Nordsøen og Skagerrak

Startvilkår for tobisfiskeriet i Kattegat, Skagerrak og Nordsøen.

Danmark forventes i 2011 tildelt samlede fiskerimuligheder for tobis i Kattegat, Skagerrak og Nordsøen på mindst 322.297 tons. De samlede danske fiskerimuligheder for tobis forventes fordelt som følger på de nye forvaltningsområder for tobis, som de er defineret i henhold til bilag II D punkt 3 i Rådets forordning (EU) Nr. 57/2011 af 18. januar 2011:

Fortsæt med at læseStartvilkår for tobisfiskeriet i Kattegat, Skagerrak og Nordsøen.

Bilag 6 – Startvilkår for tobisfiskeriet 2011

Danmark forventes i 2011 tildelt samlede fiskerimuligheder for tobis i Kattegat, Skagerrak og Nordsøen på mindst 322.297 tons. De samlede danske fiskerimuligheder for tobis forventes fordelt som følger på de nye forvaltningsområder for tobis, som de er defineret i henhold til bilag II D punkt 3 i Rådets forordning (EU) Nr. 57/2011 af 18. januar 2011:

Fortsæt med at læseBilag 6 – Startvilkår for tobisfiskeriet 2011

Forskrift om midlertidig opphevelse av forbud mot lysfiske i Skagerrak uten observatør om bord

  • Post category:Nyheder

Melding fra fiskeridirektøren J-36-2011 Forskrift om midlertidig opphevelse av forbud mot lysfiske i Skagerrak uten observatør om bord Erstatter: J-262-2010 Gyldig fra: 01. 03. 2011 Bergen, 28. 02. 2011 Fiskeridirektoratet har 1. mars 2011 med hjemmel i forskrift av 14. desember 2010 om observatørordning ved fiske etter kystbrisling og sild med lys øst for Lindesnes i 2011 § 2 bestemt: § 1 Påbudet om å fiske kystbrisling og sild med lysebåt øst for Lindesnes med observatør, oppheves 1. mars 2011. § 2 Denne forskrift trer i kraft straks ”””””””””””””””””””””””” Kategoriene Sør for 62 pelagisk

Fortsæt med at læseForskrift om midlertidig opphevelse av forbud mot lysfiske i Skagerrak uten observatør om bord

Spekulationerne omkring konkursboet efter Pelagic Skagen A/S er slut. Fabrikkens aktiver overtages af Skagerak Group A/S.

Fortsæt med at læse