Forskrift om midlertidig opphevelse av forbud mot lysfiske i Skagerrak uten observatør om bord

Melding fra fiskeridirektøren
J-36-2011
Forskrift om midlertidig opphevelse av forbud mot lysfiske i Skagerrak uten observatør om bord
Erstatter: J-262-2010
Gyldig fra: 01. 03. 2011
Bergen, 28. 02. 2011
Fiskeridirektoratet har 1. mars 2011 med hjemmel i forskrift av 14. desember 2010 om observatørordning ved fiske etter kystbrisling og sild med lys øst for Lindesnes i 2011 § 2 bestemt:

§ 1

Påbudet om å fiske kystbrisling og sild med lysebåt øst for Lindesnes med observatør, oppheves 1. mars 2011.

§ 2

Denne forskrift trer i kraft straks

””””””””””””””””””””””””

Kategoriene
Sør for 62 pelagisk
Melding fra fiskeridirektøren
J-36-2011
Forskrift om midlertidig opphevelse av forbud mot lysfiske i Skagerrak uten observatør om bord
Erstatter: J-262-2010
Gyldig fra: 01. 03. 2011
Bergen, 28. 02. 2011
Fiskeridirektoratet har 1. mars 2011 med hjemmel i forskrift av 14. desember 2010 om observatørordning ved fiske etter kystbrisling og sild med lys øst for Lindesnes i 2011 § 2 bestemt:

§ 1

Påbudet om å fiske kystbrisling og sild med lysebåt øst for Lindesnes med observatør, oppheves 1. mars 2011.

§ 2

Denne forskrift trer i kraft straks

””””””””””””””””””””””””

Kategoriene
Sør for 62 pelagisk