Midlertidig lukning af område i Skagerrak

I perioden fra og med torsdag den 9. juni 2011 til og med onsdag den 29. juni 2011 er det forbudt at fiske inden for et område i den danske del af Skagerrak der afgrænses af geodætiske linjer mellem følgende 4 punkter målt efter WGS84-koordinatsystemet:
I perioden fra og med torsdag den 9. juni 2011 til og med onsdag den 29. juni 2011 er det forbudt at fiske inden for et område i den danske del af Skagerrak der afgrænses af geodætiske linjer mellem følgende 4 punkter målt efter WGS84-koordinatsystemet:

1. 57°58,0 N, 009°55,0 Ø
2. 57°53,0 N, 010°4,0 Ø
3. 57°47,5 N, 009°52,0 Ø
4. 57°53,5 N, 009°45,0 Ø

Uanset forbuddet er det tilladt at fiske i det midlertidigt lukkede område med følgende redskaber:
– flydetrawl ved fiskeri af pelagiske arter
– snurpenot
– garn med en maskestørrelse på 120 mm og derover
– drivgarn
– tejner

Baggrunden for lukningen er, at det er konstateret, at forekomsten af ungfisk af arterne torsk, kuller, hvilling og sej overskrider det tilladte niveau jfr. Kommissionens forordning (EU) Nr. 724/2010 af 12. august 2010 om gennemførelsesbestemmelser for realtidslukninger af fiskerier i Nordsøen og Skagerrak.
———-
Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1443 af 15. december 2010, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft med virkning fra den 9. juni 2011.