Bilag 6

  • Post Category:Nyheder

Forbud mod FKA-rationsfiskeri af pighvar og slethvar i Nordsøen og og ændring af tilladte fangstrationer af rødspætter for Mindre Aktive Fartøjer i Nordsøen og Skagerrak

Fortsæt med at læse Bilag 6

Ændrede vilkår i forhold til reglen i § 35 i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1443 af 15. dec

  • Post Category:Nyheder

Ifølge § 35, stk. 2 og stk. 3 skal fartøjer med en længde overalt på 10 meter og derover ved fiskeri med trawl og/eller andet slæbende redskab i Kattegat, som skal foregå med maskestørrelse på 90 mm og derover være påmonteret en selektiv fangstpose af en af de 3 typer, der er beskrevet i bilag 13 a. I perioden indtil 1. juli 2011 og fra 1. oktober 2011 til 31. december 2011 kan dog i stedet anvendes det sorteringspanel, der er beskrevet i bilag 13.

Fortsæt med at læse Ændrede vilkår i forhold til reglen i § 35 i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1443 af 15. dec

Midlertidig lukning af område i Skagerrak

  • Post Category:Nyheder

I perioden fra og med torsdag den 9. juni 2011 til og med onsdag den 29. juni 2011 er det forbudt at fiske inden for et område i den danske del af Skagerrak der afgrænses af geodætiske linjer mellem følgende 4 punkter målt efter WGS84-koordinatsystemet:

Fortsæt med at læse Midlertidig lukning af område i Skagerrak

Rationsfiskeri efter tobis er slut – en række fartøjer tjekker ud og må i gang med nye opgaver.

Fiskeridirektoratet har meddelt, at den disponible mængde tobis, der må fiskes på rationsvilkår, er tæt på at være opfisket. Derfor indføres, med virkning fra og med tirsdag den 31. maj 2011, forbud mod fiskeri af tobis på rationsvilkår i Nordsøen og Skagerrak.

Fortsæt med at læse Rationsfiskeri efter tobis er slut – en række fartøjer tjekker ud og må i gang med nye opgaver.