Hele Skagerrak bliver åbent for fiskeri i januar måned 2013

Hele Skagerrak bliver åbent for fiskeri i januar måned 2013

På trods af de udskudte forhandlinger mellem EU og Norge om fiskeriet 2013 er det lykkedes Fødevareministeriet at få en gentlemansaftale mellem EU og Norge på plads om fiskeri i norsk farvand i Skagerrak fra Nytår. Aftalen sikrer, at den gensidige adgang til fiskeri for norske, svenske og danske fiskere indtil 4 sømil fra basislinjerne i Danmark, Sverige og Norge videreføres indtil 1. februar 2013.
– Vi har netop arbejdet for, at den gensidige adgang i Skagerrak blev videreført, indtil en ny adgangsaftale er på plads, så det er en glædelig nyhed for danske fiskere. Det er samtidigt positivt, at aftalen viser, at der fortsat er et godt samarbejde mellem landene omkring Skagerrak og EU-Kommissionen, siger Svend Erik Andersen, formand for Danmarks Fiskeriforening.

– Nu håber vi så, at en ny aftale er på plads til 1. februar 2013, så vi ikke unødigt får en pause i fiskeriet, tilføjer han.

Norske regler gælder
Fisker man i januar måned 2013 i norsk farvand skal man være opmærksom på, at Norge den 1. januar 2013 i Skagerrak indfører discardforbud for 15 bestande. Discardforbuddet vil også gælde for danske fiskere.

Endelig skal man være opmærksom på, at de nye tekniske regler, som træder i kraft for danske fiskere i Skagerrak 1. februar 2013,også vil være gældende i den norske del af Skagerrak, men allerede fra 1. januar 2013.

– Det er naturligvis ærgerligt, at det ikke er helt de samme regler, som gælder for fiskeriet i henholdsvis norsk og EU farvand. Men de norske regler skal naturligvis respekteres, siger Svend-Erik Andersen.

– Det vigtigste er, at der også i januar 2013 fortsat er adgang til at fiske i hele Skagerrak.