Regulering fisket, torsk, nordsjøen, skagerrak

Fiskeri- og kystdepartementet har fastsett forskrift om regulering av fisket etter torsk i Nordsjøen og Skagerrak i 2012. Den norske totalkvoten er på 4659 tonn torsk i Nordsjøen og 138 tonn i Skagerrak. Kvoten er i tråd med den vedtekne forvaltningsplanen.

Fortsæt med at læse Regulering fisket, torsk, nordsjøen, skagerrak

Bilag 6 meddelelse

  • Post Category:Nyheder

Forbud mod FKA-rationsfiskeri af rødspætter i Østersøen og Bælterne og genåbning for fiskeri af lange i Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne

Fortsæt med at læse Bilag 6 meddelelse

Midlertidig lukning af område i Skagerrak.

  • Post Category:Nyheder

I perioden fra og med lørdag den 5. november 2011 til og med fredag 25. november 2011 er det forbudt at fiske inden for et område i den danske del af Skagerrak der afgrænses af geodætiske linjer mellem følgende 6 punkter målt efter WGS84-koordinatsystemet: 1. 57°46,5 N, 009°59,0 Ø 2. 57°48,0 N, 010°10,0 Ø 3. 57°48,5 N, 010°23,0 Ø 4. 57°45,5 N, 010°23,0 Ø 5. 57°45,0 N, 010°10,0 Ø 6. 57°43,0 N, 009°59,0 Ø Uanset forbuddet er det tilladt at fiske i det midlertidigt lukkede område med følgende redskaber: - flydetrawl ved fiskeri af pelagiske arter - snurpenot - garn med en maskestørrelse på 120 mm og derover - drivgarn - tejner Baggrunden for lukningen er, at det er konstateret, at forekomsten af ungfisk af arterne torsk, kuller, hvilling og sej overskrider det tilladte niveau jfr. Kommissionens forordning (EU) Nr. 724/2010 af 12. august 2010, senest ændret ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) Nr. 783/2011 af 5. august 2011, om gennemførelsesbestemmelser for realtidslukninger af fiskerier i Nordsøen og Skagerrak. Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1443 af 15. december 2010, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft med virkning fra den 4. november 2011”

Fortsæt med at læse Midlertidig lukning af område i Skagerrak.