Fiskeriets bruttoindtjening

I årets første fem måneder var bruttoindtjeningen ved det danske fiskeri på 1.272 mio. kr., hvilket var 21 % mere end sidste år. Der blev ilandbragt 363.000 tons, hvilket var 1 % mindre end i samme periode sidste år.

Fortsæt med at læse

Bilag 6

Forbud mod FKA-rationsfiskeri af pighvar og slethvar i Nordsøen og og ændring af tilladte fangstrationer af rødspætter for Mindre Aktive Fartøjer i Nordsøen og Skagerrak

Fortsæt med at læse

Ændrede vilkår i forhold til reglen i § 35 i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1443 af 15. dec

Ifølge § 35, stk. 2 og stk. 3 skal fartøjer med en længde overalt på 10 meter og derover ved fiskeri med trawl og/eller andet slæbende redskab i Kattegat, som skal foregå med maskestørrelse på 90 mm og derover være påmonteret en selektiv fangstpose af en af de 3 typer, der er beskrevet i bilag 13 a. I perioden indtil 1. juli 2011 og fra 1. oktober 2011 til 31. december 2011 kan dog i stedet anvendes det sorteringspanel, der er beskrevet i bilag 13.

Fortsæt med at læse