MSC Certificeringsproces i gang for danske jomfruhummere

MSC Certificeringsproces i gang for danske jomfruhummere

Dansk fiskeri er nu klar til at sætte gang i certificeringen af jomfruhummerfiskeriet i Skagerrak og Kattegat med henblik på at få fiskeriet MSC-certificeret. En certificering der har stor betydning for hummerfiskerne i området.
En certificering har dog en lang tidshorisont, og Danske Fiskeres PO, der står for certificeringsarbejdet, forventer først en endelig certificering kan ligge klar for Skagerrak og Kattegat omkring 2014.

”Certificeringsprocessen tager tid, og det har det også gjort med alle de øvrige arter der har fået det blå bæredygtige MSC Stempel,” siger konsulent i Danske Fiskeres PO, Jonathan Broch Jacobsen.

En undersøgelse for nogle år siden, viste at fiskeriet ikke på det tidspunkt var helt klar til en egentlig certificering. Siden da har fiskerne selv foretaget en række ændringer og det vurderes nu at fiskeriet er klar til certificeringsprocesen.

Danske fiskeres PO har med henblik på certificeringen, indledt et samarbejde med de svenske fiskere. Et samarbejde som vil gøre processen både nemmere og billigere, da svenske og danske både stort set er i samme situation, fortæller Jonathan Broch Jacobsen.

Certificeringen vil få stor betydning for en lang række havnebyer på Sjælland, som Gilleleje og Strandby i Nordjylland samt på Læsø.

Fakta: Fiskeriet efter jomfruhummer i Skagerrak og Kattegat omsatte i 2012 samlet for 177 mio. kroner og i 2011 for 217 mio. kroner.