Bilag 6 – Ændring af tilladte fangstrationer for Mindre Aktive Fartøjer

Ændring af tilladte fangstrationer for Mindre Aktive Fartøjer.
Ændring af tilladte fangstrationer for Mindre Aktive Fartøjer.

Torsk i Nordsøen

Fra den 1. april 2013 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder torsk pr. kvartal:

Fartøjer under 6 meter 2.000 kg
Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 4.000 kg
Fartøjer på 9 meter og derover 6.700 kg

Torsk i Skagerrak

Fra den 1. april 2013 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder torsk pr. kvartal:

Fartøjer under 6 meter 500 kg
Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 1.000 kg
Fartøjer på 9 meter og derover 1.675 kg

Tunge i Nordsøen

Fra den 1. april 2013 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder tunge pr. kvartal:

Fartøjer under 6 meter 200 kg
Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 400 kg
Fartøjer på 9 meter og derover 600 kg

Tunge i Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne

Fra den 1. april 2013 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder tunge pr. kvartal:

Fartøjer under 6 meter 450 kg
Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 900 kg
Fartøjer på 9 meter og derover 1.350 kg

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1405 af 19. december 2012, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft med virkning fra den 1. april 2013.