EU-Parlamentet støtter pilotprojekt om udsmid af fisk i Skagerrak

EU-Parlamentet støtter pilotprojekt om udsmid af fisk i Skagerrak

EU-Parlamentet gav tirsdag sin opbakning til et pilotprojekt i Skagerrak. Et projekt der kan blive udvidet til de øvrige EU farvande, hvor man ønsker at komme det uønskede discard til livs, hvor gode spisefisk smides tilbage i havet.
Baggrunden er sidste års aftale mellem Norge, Sverige og Danmark om forbud mod udsmid af fisk i Skagerrak. En aftale, som blev den første af sin art i EU, der prøver at løse det meget kritiserede og problematiske udsmid af gode spisefisk, og viser hvorledes dette kan indføres i praksis.

Noget som den danske fødevareminister Mette Gjerskov har været fortaler for. Et forbud der betyder, at alle fangede fisk skal bringes med i havn i stedet for, som i dag hvor fiskerne forsøger at holde sig inden for de tilladte fangstkvoter ved at smide for små fisk eller kvotebelagte bifangster tilbage i havet.

Det betyder også, at man i stedet for at fokusere på, hvor mange fisk, der landes, går over til at holde øje med, hvor mange der fanges.

Overvågningskameraer bliver derfor en del af fiskernes dagligdag, hvor kameraer skal overvåge at udsmidsforbuddet håndhæves. Til gengæld justeres der så på hvad fiskerne har lov til at fange.

Udsmidforbuddet i Skagerrak forventes med pilotprojektet at træde i kraft mellem 2014 og 2016, samt inspirerer andre af EU’s medlemslande, der har fiskerettigheder i Skagerrak til, udover Danmark og Sverige også Tyskland, Belgein og Holland, til at overveje ligeledes at indfører, et generelt forbud mod udsmid og dermed støtte at dette fremadrettet bliver en del af EU’s samlede fiskeripolitik. En aftale der i øjeblikket er ved at blive forhandlet på plads mellem medlemslandene og parlamentet.