Svensk High-grading af rejer op på ministerplan

Svensk High-grading af rejer op på ministerplan

Svensk politiker bringer nu den svenske reje sag helt til tops i den svenske Rigsdag.
Jan-Olof Larsson fra Sveriges Socialdemokratiske arbejderparti (S), stiller spørgsmål til sin konservative kollega landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C)

Grunden til spørgsmålet er, at der siden 1. januar 2009 har været forbudt at high-grade fiskeriet for at øge værdien af ens fangst, så det at dumpe fisk og skaldyr i både Nordsøen, Skagerrak og Kattegat, således ikke er tilladt. EU har udvidet sin beslutning til alle EU farvande fra 2010.

Trods forbuddet mod udsmid, kunne Greenpeace fornyeligt offentliggøre en rapport hvor High-grading ifølge den Internationale Maritime Research (ICES) påpeger et stadigt stort udsmid af rejer i svensk rejefiskeri.

På den baggrund stillede Jan-Olof Larsson (S) spørgsmålet til den svenske Landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C), Hvilke foranstaltninger ministeren vil tage i forbindelse med oplysningerne om den ulovlige dumpning i svenske farvande.

I sit svar skriver Eskil Erlandsson, ”ligesom Jan-Olof Larsson kan udkastet ikke retfærdiggøres eller accepteres. Derfor er kontrol sammen med tekniske foranstaltninger og forbedrede incitamenter nødvendige, hvis vi skal overvinde og løse disse problemer.”

Eskil Erlandsson forklarer videre at myndigheden og den ansvarlige for området, det svenske Hav och Vattenmyndighed, har udarbejdet nye forslag og regler på området, som vil blive sat i kraft hurtigst muligt.

Reglerne vil give rejefiskerne månedlige kvoter og skulle gerne den vej igennem mindske dumpningen og udsmidet. Myndighederne får ligeledes magt til at stoppe kvoten før tid for fiskerne, hvis man får mistanke om eller kendskab til ulovligt dumpning. Endvidere har den svenske Hav och Vattenmyndighed fra 1. januar i år, indført obligatorisk krav om rist for alle rejefiskere, svarende til regler der allerede er indført i Danmark og Norge.

”Der forskes fortsat i bæredygtigt rejefiskeri ved at udvikle nye fangstredskaber og metoder,” fortæller Eskil Erlandsson videre i sit svar. ”I min tid som ansvarlig minister for fiskeriet, har indførelsen af et generelt forbud mod udsmid, været på tale. Jeg er derfor glad for de igangværende drøftelser og forslag om udsmid, der netop nu foregår i EU. Den situation vi oplever lige nu, viser dog at forbuddet behøver en effektiv kontrolforanstaltning og en myndighed der kan efterleve dette, for at stoppe udsmiddet og dermed overfiskeriet.”