Bilag 6 – Blåmuslinger i Limfjorden

Blåmuslinger i Limfjorden Med virkning fra mandag den 20. december 2010, åbnes der for fiskeri af blåmuslinger på Limfjorden til fersk konsum, for fartøjer, hvis ejere har tilladelse til fiskeri af blåmuslinger til fersk konsum på Limfjorden licensliste nr. 57. Fiskeriet åbnes for op til 4 fartøjer, med en ugeration på 45 tons blåmuslinger pr. hele FTA-andel. Fiskeriet må kun udøves i de områder og på de vilkår, der fremgår af tilladelsen. Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1443 af 15. december 2009, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 20. december 2010

Fortsæt med at læse Bilag 6 – Blåmuslinger i Limfjorden

Bilag 6- Forbud mod fiskeri af blåmuslinger og østers i Limfjorden fra mandag den 20. december 2010.

  • Post category:Nyheder

”I henhold til Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 155 af 7. marts 2000 om regulering af fiskeri efter muslinger § 10 stk. 3, skal det hermed meddeles, at der indføres forbud mod fiskeri af blåmuslinger og østers på Limfjorden med virkning fra mandag 20. december 2010 og indtil videre. Der gælder ingen undtagelser fra ovennævnte fiskeriforbud. Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1443 af 15. december 2009, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 20. december 2010”

Fortsæt med at læse Bilag 6- Forbud mod fiskeri af blåmuslinger og østers i Limfjorden fra mandag den 20. december 2010.

Bilag 6 – blåmuslinger i Limfjorden

  • Post category:Nyheder

Blåmuslinger i Limfjorden Med virkning fra mandag den 11. oktober 2010, åbnes der for fiskeri af blåmuslinger på Limfjorden for fartøjer, hvis ejere har tilladelse til fiskeri af blåmuslinger på Limfjorden licensliste nr. 50. Fiskeriet åbnes med en ugeration på 45 tons blåmuslinger pr. hele FTA-andel, og fiskeriet må kun udøves i de områder og på de vilkår, der fremgår af tilladelsen. Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1443 af 15. december 2009, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 11. oktober 2010

Fortsæt med at læse Bilag 6 – blåmuslinger i Limfjorden

Muslinger bliver scannet for at undgå skaller i maden

  • Post category:Nyheder

En række nye innovative fiskeriprojekter støttes nu af Fødevareministeriet. Det skal ske for at styrke branchens konkurrenceevne. I forbindelse med ordningen for innovativ forarbejdning af fisk, fiskerivarer og akvakulturprodukter under Fiskeriudviklingsprogrammet har FødevareErhverv netop givet tilsagn til en række nye projekter.

Fortsæt med at læse Muslinger bliver scannet for at undgå skaller i maden

DTU Aqua søger oplysninger om udbredelsen af stillehavsøsters.

  • Post category:Forskning

Den fremmede østersart er fundet på en række forskellige lokaliteter langs Jyllands vestkyst, i Limfjorden og også langs Jyllands Østkyst og ved Sjælland. I forbindelse med et forskningsprojekt om samspil mellem stillehavsøsters og blåmuslinger, søger DTU flere oplysninger om stillehavsøsters udbredelse i danske farvande.

Fortsæt med at læse DTU Aqua søger oplysninger om udbredelsen af stillehavsøsters.