Sænk havbruget under vand, når stormen raser

Sænk havbruget under vand, når stormen raser

Bølger og kuling som smadrer anlæggene, har hidtil gjort opdræt af fisk fjernt fra kysten umuligt. Nu tester et projekt, støttet med 12 millioner kroner af Fødevareministeriet, en dansk idé med havbrug, som kan sænkes under havoverfladen ved storm.
Hvordan påvirker det fisk at blive opdrættet i havbrug i åbne områder med bølger og vind? Vokser de lige så hurtigt som de gør under opdræt i mere beskyttede egne? Har de det godt og smager de som de skal, når de ender på tallerkenen?

Det er blandt de spørgsmål, som forskere fra DTU Aqua skal give svar på i forbindelse med projektet “Offshore Akvakultur – udvikling af teknologi til offshore havbrugsproduktion”, som netop har modtaget 12 millioner kroner i støtte over de næste fire år fra Fødevareministeriets Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP).

Projektet forener de største danske aktører indenfor viden om havbrug og fiskeopdræt for at udvikle og teste produktionsanlæg til off shore opdræt af fisk og skaldyr.

Forsvinder i havet

I dag foregår Danmarks produktion af laksefisk og muslinger i de indre danske farvande i forholdsvis beskyttede områder, hvor påvirkningen fra bølger og vind er begrænset. For at kunne placere havbrug længere til havs kræver det udvikling af nye systemer, som kan modstå belastningen når bølger, strøm og kuling rigtig slår sig løs, og det findes ikke i dag.
Formålet med projektet “Offshore akvakultur” er at udvikle og teste et nyt system til offshore opdræt af fisk og skaldyr på eksponerede steder.

Projektet tager udgangspunkt i et velkendt og populært system med netbure holdt oppe af plastflyderinge, som benyttes over hele verden.

“Det nye i projektet er den epokegørende tilføjelse, at man kan nedsænke hele anlægget under havoverfladen for at beskytte det, når der meldes om, at et lavtryk er på vej”, fortæller faglig projektleder Svend Steenfeldt, DTU Aqua i Hirtshals.

I løbet af projektperioden vil der blive etableret et fuldt operationsdygtigt anlæg til opdræt af ørreder i Kattegat med fire 120 meter flyderinge og et anlæg i Skagerrak med to flyderinge. Som led i projektet bliver der også testet opdræt af muslinger ved anlæggene.

Projektdeltagerne:

I projektet “Offshore Akvakultur” deltager Hvalpsund Net A/S (hovedansøger, udvikling af anlæg og økonomisk projektleder), DTU Mekanik, DHI, Dansk Akvakultur og Musholm A/S. DTU Aqua står for den faglige projektledelse og står for at indsamle, bearbejde og afrapportere data.