MSC i medvind

MSC i medvind

Stadig flere fiskerier vil certificeres. Ca. 5.000 tons muslinger, fisket i Isefjorden og langs den jyske østkyst, skal også have MSC mærkat.
MSC, der er en uafhængig mærkningsordning for miljøvenligt og bæredygtigt fiskeri, har vind i sejlene. På verdensplan er mere end 10% af alle fisk nu certificeret efter

MSC standarden. Fra det Nordøstatlantiske område er der på nuværende ca. 50 fiskerier, der er fuldt certificerede. Cirka 25 fiskerier er under godkendelse.

Og i Danmark er vi efterhånden også godt med. Stadig flere danske fisk er certificerede, eller undervejs med certificering. De fleste dansk fangede nordsø- sild og makrel har i længere tid været certificeret. Rødspætter og mørksej fra Nordsøen er meget tæt på, at kunne bruge det eftertragtede mærkat. Og straks efter Nytår meddelte Danske Fiskeres PO, at certificeringsprocessen er igangsat for tre nye fiskerier. I indeværende uge er endnu et dansk fiskerisegment kommet til, idet en af muslingebranchens aktører, Wittrup Seafood Company fra Horsens, har indledt certificeringsprocessen for blåmuslinger, fanget i Isefjorden og langs den jyske østkyst.

Ansøgningen sker på vegne af skibe, der i de berørte farvande har et årligt fiskeri på ca. 5.000 tons muslinger.

Firmaet oplyser overfor Fiskerforum.dk, at ansøgningen er kommet efter et stadigt stigende antal kundeforespørgsler efter certificerede muslinger. Wittrup Seafood Company sælger på hjemmemarkedet og eksporter til en række Europæiske lande. Wittrup Seafood Company fortæller, at ønsket om certificerede muslinger ikke kun kommer fra enkelt kunder eller lande: ”Det er næsten hele markedet, efterhånden også Danmark og Sverige”

Stig Wittrup fra Wittrup Seafood Company har stor tiltro til certificeret fiskeri i forhold til fremtiden. Overfor MSC Org. udtaler Stig Wittrup bl.a.: Det er for os en måde til at sikre fremtiden for vores forretning og demonstrere vores bæredygtige fangstmetoder.”

Blandt de dansk MSC certificerede fiskerier er også blåmuslinger fra Limfjorden, ligesom lineopdrættede blåmuslinger fra samme farvand p.t. er under certificering.