DTU Aqua sætter fokus på havbundens betydning for fiskene.

DTU Aqua sætter fokus på havbundens betydning for fiskene.

Havets biologiske mangfoldighed afhænger i høj grad af tilstanden af vores stenrev og muslingerev.
På den baggrund inviterer DTU Aqua, Dansk Fritidsfiskerforbund, Dansk Amatørfiskerforening og Danmarks Sportsfiskerforbund til temadag om ”havbundens betydning for fiskene.” På Fjeldsted Skov Kro ved Ejby på Fyn, torsdag den 7. juni 2012 fra kl. 10.00 til 16.00.

DTU`s seneste projekt ved Nørre Fjord er blandt andet et af de områder, debatten kommer til at dreje sig om og hvorledes havbunden har betydning for vores spisefisk og mængden af samme.

Debatten vil primært omhandle følgende områder:

1. Hvilken indflydelse de mange nye hav vindmølleparker og opgravet fra disse, har på fiskebestanden og plantelivet omkring havmøllerne.
2. Hvorledes råstofudvinding og dumpning af det opgravet materiale har af indflydelse på selvsamme fisk og planteliv.
3. Hvorfor planerne fra landbrugets side omkring flere anlæg af stenrev har af indflydelse på mindskelse af næringssalte i fjordområderne.

Målet med dagen er at få en bedre forståelse for, om man skal fokusere på at restaurere den hårde bund i de danske farvande, når man vil fremme bestandene af de fisk, som fritids- og lystfiskere ønsker at fange, og at komme med bud på, hvordan det i givet fald bedst kan gøres.

Alle er velkomne med tilknytning til fiskeriet.

Kilde: DTU Aqua
FiskerForum.com