Dansk eksport af blåmuslinger fra Limfjorden fører til 100 procent MSC – certificering.

Dansk eksport af blåmuslinger fra Limfjorden fører til 100 procent MSC – certificering.

Vilsund Muslingers linefiskeri efter blåmuslinger i Limfjorden blev i dag certificeret efter MSC’s standard for bæredygtige og velforvaltede fiskerier.
Limfjords fiskernes indsats har betydet at 100 procent af den Danske muslingeeksport i dag bære det anerkendte og internationale blå MSC – mærke. (Marine Stewardship council).
Tilbage i 2008 startede det første Danske muslingefiskeri op efter MSC programmet og efterfølgende har fem andre muslingefiskerier været igennem samme omfattende proces, med at bevise bæredygtighed.

Sammenlagt fanges der 42.500 tons muslinger hvert år fra Limfjorden i nordvest til Isefjorden i øst. Muslingerne forarbejdes både til hjemmemarked og eksport til det øvrige EU samt til Mellemøsten.

Blåmuslingerne i Limfjorden dyrkes mellem maj og september, der høstes omkring et par tusinde tons hvert år. Muslingerne produceres bæredygtigt uden eller kun ringe påvirkning af miljø og de øvrige muslingebestande.
Opdrætningen af muslingelarverne foregår på line i opdræts anlæg til de har fuld størrelse. Under opvæksten kræves der hverken foder eller kemikalier, således havmiljø og omgivelser forbliver uberørt og upåvirket af anlæggets beliggenhed.
Søren Mattesen fra Vildsund Muslinger udtaler, ”vi er stolte over at kunne støtte fiskeriet af bæredygtigt fanget skaldyr. Vi engagerer os 100 procent og er glade for at være en af de førende Danske virksomheder på området.”

Kilde: MSC
FiskerForum.com