Norsk kystvagt bekymret over makrelfiskeriet

På baggrund af flere tilfælde, hvor norske makrelbåde, med for store fangster, ikke har formået at få overført fangsterne til andre makrelbåde, men i stedet har ladet en del af fangsten gå, har nu fået den norske kystvagt og Fiskeridirektoratets Overvågningstjeneste, til at henstille fiskerne til i højere grad at samarbejde, således dette kan undgås i fremtiden.

Fortsæt med at læse

Vestkysthavnenes kerneforretning er vigende

Det blev slået fast på Vestkysthavnegruppens årsmøde i Thyborøn den 11. september 2014, hvor gruppen af Danmarks vestkysthavne, bestående af havnene i Hanstholm, Thyborøn, Hirtshals, Hvide Sande, Thorsminde og skagen, og konkluderede at der var brug for politisk vilje til omstilling og fremtidssikring af havnene som fiskerihavne og attraktive erhvervsområder

Fortsæt med at læse