Dansk Kystkonference 2013 afholdes i Køge

  • Post Category:Nyheder

Kystdirektoratet inviterer til Dansk Kystkonference 2013, hvor alle fagfolk og interessenter er velkomne, alle som ønsker at dele viden, holdninger og erfaringer om udvikling og planlægning på de danske kyster. Konferencen vil have fokus på kysterne ud fra både et forvaltningsmæssigt og et kystteknisk synspunkt.

Fortsæt med at læse Dansk Kystkonference 2013 afholdes i Køge

Opdateret Norsk Fyrliste 2012

  • Post Category:Nyheder

Det norske kystverket udsender ny og revideret fyrliste for 2012. Et gavnligt supplement til søkort og andre hjælpemidler, som skipper eller navigatør benytter sig af i forbindelse med udstikkelsen af kurs og fartplan.

Fortsæt med at læse Opdateret Norsk Fyrliste 2012