Kystdirektoratet rydder op efter forsøget med SIC-systemet ved Skodbjerge

Kystdirektoratet rydder op efter forsøget med SIC-systemet ved Skodbjerge

I de kommende uger vil Kystdirektoratet rydde op efter forsøget med Skagen Innovations Centers (SIC) trykudligningsrør syd for Hvide Sande.
Det drejer sig om de to delområder med rør på den 11 km lange forsøgsstrækning ved Skodbjerge.

Efter en aftale fra 2004 mellem SIC og Transportministeriet blev der i perioden fra januar 2005 til januar 2008 gennemført et forsøg med SIC systemet. Der blev ved enighed parterne imellem udpeget en 11 km lang forsøgsstrækning ved Skodbjerge ca. 10 km syd for Hvide Sande på den jyske vestkyst. Forsøget blev finansieret af Kystdirektoratet.

Formålet med forsøget var at opnå videnskabelig dokumentation for SIC-systemets effekt. For at sikre en uvildig evaluering udpegede henholdsvis SIC og Transportministeriet hver en ekspert til at forestå løbende evalueringer og slutrapporter.

Efter forsøget offentliggjorde de ansvarlige eksperter i maj 2008 deres vurdering, og i en fælles konklusion fremgik det, at SIC-systemet ikke har en tilstrækkelig effekt til at være egnet som kystbeskyttelsesmetode.

Selvom bølgernes påvirkning siden har blotlagt og fjernet en del rør, findes der fortsat et antal trykudligningsrør på forsøgsstrækningen. Kystdirektoratet vil derfor sørge for, at de resterende rør vil blive gravet op og overdraget til Skagen Innovations Center.

Kilde. Kystdirektoratet
FiskerForum.com