Forskrift om stenging av områder i Barentshavet, på kysten og i fjordene

Melding fra fiskeridirektøren J-205-2010 Forskrift om endring av forskrift om stenging av områder i Barentshavet, på kysten og i fjordene av Finnmark, Troms og Nordland for fiske etter reker med trål. Erstatter: J-204-2010 Gyldig fra: 24. 09. 2010 Bergen, 24. 09. 2010 Fiskeridirektøren har den 24. september 2010 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltningen av viltlevande marine ressurser § 16 og forskrift av 22. desember 2004 om utøvelse av fisket i sjøen § 47 fastsatt følgende forskrift:II Fiskeridirektørens forskrift av 10. september 2010 om stenging av områder i Barentshavet, på kysten og i fjordene av Finnmark, Troms og Nordland for fiske etter reker med trål, gjøres følgende endring:§ 2 (ny) skal lyde: Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område i Vengsøyfjorden i Troms avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:1. Nord 69 grader 47,5 minutter. Øst 18 grader 20 minutter. 2. Nord 69 grader 49,5 minutter. Øst 18 grader 20 minutter. 3. Nord 69 grader 49,5 minutter. Øst 18 grader 40 minutter. 4. Nord 69 grader 47,5 minutter. Øst 18 grader 44 minutter. herfra videre langs land til posisjon 1.Gjeldende § 2 blir ny § 3.IIDenne forskrift trer i kraft straks.Forskriften lyder etter dette:Forskrift om stenging av områder i Barentshavet, på kysten og i fjordene av Finnmark, Troms og Nordland for fiske etter reker med trål.Fiskeridirektøren har den 10. september 2010 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltningen av viltlevande marine ressurser § 16 og forskrift av 22. desember 2004 om utøvelse av fisket i sjøen § 47 fastsatt følgende forskrift:§ 1 Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område i Lyngenfjorden i Troms avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:1. Nord 69 grader 58,6 minutter. Øst 20 grader 17,1 minutter. 2. Nord 70 grader 00,3 minutter. Øst 19 grader 58,6 minutter. 3. Nord 70 grader 05,9 minutter. Øst 20 grader 07,4 minutter. 4. Nord 70 grader 08,6 minutter. Øst 20 grader 22,4 minutter. 5. Nord 70 grader 04,3 minutter. Øst 20 grader 22,3 minutter. 6. Nord 69 grader 59,2 minutter. Øst 20 grader 37,0 minutter. 7. Nord 69 grader 45,7 minutter. Øst 20 grader 27,6 minutter. 8. Nord 69 grader 45,7 minutter. Øst 20 grader 18,2 minutter. herfra videre langs land til posisjon 1.§ 2 Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område i Vengsøyfjorden i Troms avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:1. Nord 69 grader 47,5 minutter. Øst 18 grader 20 minutter. 2. Nord 69 grader 49,5 minutter. Øst 18 grader 20 minutter. 3. Nord 69 grader 49,5 minutter. Øst 18 grader 40 minutter. 4. Nord 69 grader 47,5 minutter. Øst 18 grader 44 minutter. herfra videre langs land til posisjon 1.§ 3Denne forskrift trer i kraft straks.HJ/EWKategoriene Nord for 62 annet

Fortsæt med at læse

Forskrift om oppheving av forskrf. om regulering av fiske med snurrevad–stenging av områder,Finnmark

Melding fra fiskeridirektøren J-180-2010 Forskrift om oppheving av forskrift om regulering av fiske med snurrevad – stenging av områder på kysten av Finnmark. Erstatter: J-175-2010 Gyldig fra: 02. 09. 2010 Bergen, 02. 09. 2010 Fiskeridirektoratet har den 2. september 2010 i medhold av Fiskeri- og kystdepartementets forskrift av 22. desember 2004 om utøvelse av fisket i sjøen § 47, bestemt:IFiskeridirektoratets forskrift av 16. april 2010 om regulering av fiske med snurrevad – stenging av områder på kysten av Finnmark oppheves.IIDenne forskrift trer i kraft straks.HJ/EWKategoriene Nord for 62 bunnfisk

Fortsæt med at læse