Forskrift om stenging av områder i Barentshavet, på kysten og i fjordene

  • Post Category:Nyheder

Melding fra fiskeridirektøren J-205-2010 Forskrift om endring av forskrift om stenging av områder i Barentshavet, på kysten og i fjordene av Finnmark, Troms og Nordland for fiske etter reker med trål. Erstatter: J-204-2010 Gyldig fra: 24. 09. 2010 Bergen, 24. 09. 2010 Fiskeridirektøren har den 24. september 2010 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltningen av viltlevande marine ressurser § 16 og forskrift av 22. desember 2004 om utøvelse av fisket i sjøen § 47 fastsatt følgende forskrift: I I Fiskeridirektørens forskrift av 10. september 2010 om stenging av områder i Barentshavet, på kysten og i fjordene av Finnmark, Troms og Nordland for fiske etter reker med trål, gjøres følgende endring: § 2 (ny) skal lyde: Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område i Vengsøyfjorden i Troms avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner: 1. Nord 69 grader 47,5 minutter. Øst 18 grader 20 minutter. 2. Nord 69 grader 49,5 minutter. Øst 18 grader 20 minutter. 3. Nord 69 grader 49,5 minutter. Øst 18 grader 40 minutter. 4. Nord 69 grader 47,5 minutter. Øst 18 grader 44 minutter. herfra videre langs land til posisjon 1. Gjeldende § 2 blir ny § 3. II Denne forskrift trer i kraft straks. Forskriften lyder etter dette: Forskrift om stenging av områder i Barentshavet, på kysten og i fjordene av Finnmark, Troms og Nordland for fiske etter reker med trål. Fiskeridirektøren har den 10. september 2010 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltningen av viltlevande marine ressurser § 16 og forskrift av 22. desember 2004 om utøvelse av fisket i sjøen § 47 fastsatt følgende forskrift: § 1 Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område i Lyngenfjorden i Troms avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner: 1. Nord 69 grader 58,6 minutter. Øst 20 grader 17,1 minutter. 2. Nord 70 grader 00,3 minutter. Øst 19 grader 58,6 minutter. 3. Nord 70 grader 05,9 minutter. Øst 20 grader 07,4 minutter. 4. Nord 70 grader 08,6 minutter. Øst 20 grader 22,4 minutter. 5. Nord 70 grader 04,3 minutter. Øst 20 grader 22,3 minutter. 6. Nord 69 grader 59,2 minutter. Øst 20 grader 37,0 minutter. 7. Nord 69 grader 45,7 minutter. Øst 20 grader 27,6 minutter. 8. Nord 69 grader 45,7 minutter. Øst 20 grader 18,2 minutter. herfra videre langs land til posisjon 1. § 2 Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område i Vengsøyfjorden i Troms avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner: 1. Nord 69 grader 47,5 minutter. Øst 18 grader 20 minutter. 2. Nord 69 grader 49,5 minutter. Øst 18 grader 20 minutter. 3. Nord 69 grader 49,5 minutter. Øst 18 grader 40 minutter. 4. Nord 69 grader 47,5 minutter. Øst 18 grader 44 minutter. herfra videre langs land til posisjon 1. § 3 Denne forskrift trer i kraft straks. HJ/EW Kategoriene Nord for 62 annet

Fortsæt med at læse Forskrift om stenging av områder i Barentshavet, på kysten og i fjordene

Forskrift om oppheving av forskrf. om regulering av fiske med snurrevad–stenging av områder,Finnmark

  • Post Category:Nyheder

Melding fra fiskeridirektøren J-180-2010 Forskrift om oppheving av forskrift om regulering av fiske med snurrevad – stenging av områder på kysten av Finnmark. Erstatter: J-175-2010 Gyldig fra: 02. 09. 2010 Bergen, 02. 09. 2010 Fiskeridirektoratet har den 2. september 2010 i medhold av Fiskeri- og kystdepartementets forskrift av 22. desember 2004 om utøvelse av fisket i sjøen § 47, bestemt: I Fiskeridirektoratets forskrift av 16. april 2010 om regulering av fiske med snurrevad – stenging av områder på kysten av Finnmark oppheves. II Denne forskrift trer i kraft straks. HJ/EW Kategoriene Nord for 62 bunnfisk

Fortsæt med at læse Forskrift om oppheving av forskrf. om regulering av fiske med snurrevad–stenging av områder,Finnmark

Forskrift om endring av forskrift om regulering av seinotfiske, stenging av områder på kysten nord f

  • Post Category:Nyheder

Fiskeridirektoratet har den 27. august 2010 med hjemmel i Fiskeri- og kystdepartementets forskrift av 22. desember 2004 om utøvelse av fisket i sjøen § 47, bestemt: I I Fiskeridirektoratets forskrift av 21. august 2009 om regulering av seinotfiske, stenging av områder på kysten nord for 62°N, gjøres følgende endring:

Fortsæt med at læse Forskrift om endring av forskrift om regulering av seinotfiske, stenging av områder på kysten nord f

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fiske med snurrevad – stenging av områder på kyst

  • Post Category:Nyheder

Fiskeridirektoratet har den 27. august 2010 med hjemmel i Fiskeri- og kystdepartementets forskrift av 22. desember 2004 om utøvelse av fisket i sjøen § 47, bestemt: I I Fiskeridirektoratets forskrift av 21. august 2009 om regulering av seinotfiske, stenging av områder på kysten nord for 62°N, gjøres følgende endring:

Fortsæt med at læse Forskrift om endring av forskrift om regulering av fiske med snurrevad – stenging av områder på kyst

Forskrift om regulering av fisket etter hestmakrell i 2010

  • Post Category:Nyheder

Fiskeridirektoratet har den 27. august 2010 med hjemmel i Fiskeri- og kystdepartementets forskrift av 22. desember 2004 om utøvelse av fisket i sjøen § 47, bestemt: I I Fiskeridirektoratets forskrift av 21. august 2009 om regulering av seinotfiske, stenging av områder på kysten nord for 62°N, gjøres følgende endring:

Fortsæt med at læse Forskrift om regulering av fisket etter hestmakrell i 2010

Forskrift om rapportering (posisjon, fangst og aktivitet) og kontroll m.v. ved fiske og fangst i fis

  • Post Category:Nyheder

Fiskeridirektoratet har den 27. august 2010 med hjemmel i Fiskeri- og kystdepartementets forskrift av 22. desember 2004 om utøvelse av fisket i sjøen § 47, bestemt: I I Fiskeridirektoratets forskrift av 21. august 2009 om regulering av seinotfiske, stenging av områder på kysten nord for 62°N, gjøres følgende endring:

Fortsæt med at læse Forskrift om rapportering (posisjon, fangst og aktivitet) og kontroll m.v. ved fiske og fangst i fis

Forskrift om rapportering (posisjon, fangst og aktivitet) og kontroll m.v. ved fiske og fangst i Sva

  • Post Category:Nyheder

Fiskeridirektoratet har den 27. august 2010 med hjemmel i Fiskeri- og kystdepartementets forskrift av 22. desember 2004 om utøvelse av fisket i sjøen § 47, bestemt: I I Fiskeridirektoratets forskrift av 21. august 2009 om regulering av seinotfiske, stenging av områder på kysten nord for 62°N, gjøres følgende endring:

Fortsæt med at læse Forskrift om rapportering (posisjon, fangst og aktivitet) og kontroll m.v. ved fiske og fangst i Sva

Forskrift om elektronisk rapportering for fartøy som fører flagg fra medlemsstater i Den Europeiske

  • Post Category:Nyheder

Fiskeridirektoratet har den 27. august 2010 med hjemmel i Fiskeri- og kystdepartementets forskrift av 22. desember 2004 om utøvelse av fisket i sjøen § 47, bestemt: I I Fiskeridirektoratets forskrift av 21. august 2009 om regulering av seinotfiske, stenging av områder på kysten nord for 62°N, gjøres følgende endring:

Fortsæt med at læse Forskrift om elektronisk rapportering for fartøy som fører flagg fra medlemsstater i Den Europeiske