Ophevning av stenging av områder i Barentshavet, kysten og i fjordene for fiske etter reker med trål

  • Post Category:Nyheder

Melding fra fiskeridirektøren J-49-2011 Forskrift om oppheving av forskrift om stenging av områder i Barentshavet, på kysten og i fjordene av Finnmark, Troms og Nordland for fiske etter reker med trål. Erstatter: J-10-2011 Gyldig fra: 16. 03. 2011 Bergen, 21. 03. 2011 Fiskeridirektøren har den 16. mars 2011 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltningen av viltlevande marine ressurser § 16 og forskrift av 22. desember 2004 om utøvelse av fisket i sjøen § 47 fastsatt følgende forskrift: I Fiskeridirektørens forskrift av 10. september 2010 om stenging av områder i Barentshavet, på kysten og i fjordene av Finnmark, Troms og Nordland for fiske etter reker med trål oppheves. II Denne forskrift trer i kraft straks. HJ/EW Kategoriene Nord for 62 annet

Fortsæt med at læse Ophevning av stenging av områder i Barentshavet, kysten og i fjordene for fiske etter reker med trål

110 millionar kroner til oppryddingsarbeidet etter ”Godafoss”-grunnstøytinga

- Kystverket har i dag fått til disposisjon 110 millionar kroner for å handtere oljevernaksjonen etter ”Godafoss”-havariet. Kystverket har dermed fått nødvendige midlar til å dekkje aksjonskostnadene fram til det er mogleg å få full oversikt over omfanget av aksjonen, seier fiskeri- og kystminister Berg-Hansen.

Fortsæt med at læse 110 millionar kroner til oppryddingsarbeidet etter ”Godafoss”-grunnstøytinga

MSC i medvind

  • Post Category:Nyheder

Stadig flere fiskerier vil certificeres. Ca. 5.000 tons muslinger, fisket i Isefjorden og langs den jyske østkyst, skal også have MSC mærkat.

Fortsæt med at læse MSC i medvind

Stenging av områder i Barentshavet, på kysten og i fjordene

  • Post Category:Nyheder

Melding fra fiskeridirektøren J-10-2011 Forskrift om endring av forskrift om stenging av områder i Barentshavet, på kysten og i fjordene av Finnmark, Troms og Nordland for fiske etter reker med trål. Erstatter: J-226-2010 Gyldig fra: 14. 01. 2011 Bergen, 17. 01. 2011 Fiskeridirektøren har den 14. januar 2011 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltningen av viltlevande marine ressurser § 16 og forskrift av 22. desember 2004 om utøvelse av fisket i sjøen § 47 fastsatt følgende forskrift: I I Fiskeridirektørens forskrift av 10. september 2010 om stenging av områder i Barentshavet, på kysten og i fjordene av Finnmark, Troms og Nordland for fiske etter reker med trål, gjøres følgende endring: §§ 1 og 3 oppheves. Gjeldende §§ 2 og 4 blir nye §§ 1 og 2. II Denne forskrift trer i kraft straks. Forskriften lyder etter dette: Forskrift om stenging av områder i Barentshavet, på kysten og i fjordene av Finnmark, Troms og Nordland for fiske etter reker med trål. Fiskeridirektøren har den 10. september 2010 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltningen av viltlevande marine ressurser § 16 og forskrift av 22. desember 2004 om utøvelse av fisket i sjøen § 47 fastsatt følgende forskrift: § 1 Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område i Vengsøyfjorden i Troms avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner: Øst 18 grader 20 minutter. Øst 18 grader 20 minutter. Øst 18 grader 40 minutter. Øst 18 grader 44 minutter. herfra videre langs land til posisjon 1. § 2 Denne forskrift trer i kraft straks. HJ/EB Kategoriene Nord for 62 annet

Fortsæt med at læse Stenging av områder i Barentshavet, på kysten og i fjordene

Forskrift om kvoter i jakt på kystsel i 2011

  • Post Category:Nyheder

Melding fra fiskeridirektøren J-264-2010 Forskrift om kvoter i jakt på kystsel i 2011 Erstatter: J-249-2010 Gyldig fra: 06. 12. 2010 Gyldig til: 31. 12. 2011 Bergen, 15. 12. 2010 På grunn av unøyaktige hjemmelshenvisninger kunngjøres forskriften på nytt: Fiskeridirektoratet har den 6. desember 2010 med hjemmel i forskrift av 22. desember 2009 om regulering av sel på norskekysten § 5, jfr. Fiskeridepartementets delegasjon av 1. november 2000, fastsatt følgende forskrift: § 1 Steinkobbe Personer som har tillatelse til å delta i jakt på kystsel i henhold til forskrift av 22. desember 2009 om regulering av sel på norskekysten § 5, kan jakte innenfor følgende totalkvoter av steinkobbe: FYLKE KVOTE Østfold 15 Rogaland 15 Sør-Trøndelag 115 Nord-Trøndelag 5 Nordland 185 Troms 55 Finnmark 70 Det er forbudt å drive jakt på steinkobbe i Lysefjorden i Rogaland. Det er forbudt å drive jakt på steinkobbe i Porsangerfjorden § 2 Havert Personer som har tillatelse til å delta i jakt på kystsel i henhold til forskrift av 22.desember 2009 om regulering av sel på norskekysten § 5, kan jakte innenfor følgende totalkvoter av havert: OMRÅDE KVOTE Lista til Stad 60 Stad til Lofoten 250 Vesterålen til Varanger 150 Av kvoten på 150 havert i området Vesterålen til Varanger kan inntil 50 havert felles i Troms og 100 havert felles i Finnmark. § 3 Ringsel Personer som har tillatelse til å delta i jakt på kystsel i henhold til forskrift av 22.desember 2009 om regulering av sel på norskekysten § 5, kan drive fri jakt på ringsel i Nordland, Troms og Finnmark. § 4 Grønlandssel Personer som har tillatelse til å delta i jakt på kystsel i henhold til forskrift av 22.desember 2009 om regulering av sel på norskekysten § 5, kan drive fri jakt på grønlandssel langs norskekysten. § 5 Straff Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer denne forskriften straffes i henhold til lov av 6. juni 2008 om forvaltning av levande marine ressursar (havressurslova) § 61. På samme måte straffes medvirkning og forsøk. § 6 Ikrafttredelse Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2011 og gjelder til og med 31. desember 2011. HY/EW Kategoriene Nord for 62 annet

Fortsæt med at læse Forskrift om kvoter i jakt på kystsel i 2011

Flere dages brand på Athena

  • Post Category:Nyheder

Det færøske fiskefabriksfartøj er nu blevet evakueret, og de sidste 5 personer er nu blevet fløjet til hospitalet, efter at have inhaleret for meget røg omborde.

Fortsæt med at læse Flere dages brand på Athena

En fisker med fremtid

  • Post Category:Havne

Johan har taget et yderligere skridt ind i fiskeriet og har som 30-årig part i den 23,95 meter lange trawler Ri 468 Juli-Ane i Hvide Sande.

Fortsæt med at læse En fisker med fremtid