Thyborøn Kanal uddybes måske til 10 m.

Thyborøn Kanal uddybes måske til 10 m.

Et længerevarende erhvervsønske om dybere sejlrende går måske i opfyldelse  – Kystdirektoratet har igangsat en undersøgelse af geologien i Thyborøn Kanal.
Undersøgelserne af bundforhold og geologi er et led i arbejdet med at undersøge mulighederne for en uddybning af besejlingsforholdene til haven på op mod 10 meters dybde.  Undersøgelsen skal i første omgang fastlægge, hvor der er sand og ler og til hvilken dybde.

Erhvervet i Thyborøn har længe efterspurgt større vanddybde. Det gælder såvel fiskemelsfabrikken, som ønsker at kunne tiltrække de nyeste og største fartøjer, men også andre industri segmenter har behov for stor vanddybde.

Efter undersøgelseskampagnen vil der blive beregnet på fire forskellige mulige sejlrender. Det sker for at finde den mest optimale sejlrende i forhold til de mængder af sand og ler, der evt. skal fjernes.

Kystdirektoratet oplyser på deres hjemmeside, at det dermed ikke er fastlagt, at en evt. ny sejlrende på 10 meter vil følge de nuværende fyrlinjer, men i stedet afmærkes med nye bøjer.

Projektet og undersøgelsen er en del af regeringens Havnepakke II, hvor Kystdirektoratet har fået bevilliget 1 mio. kr. til at gennemføre undersøgelser angående uddybning af Thyborøn Kanal. Projektet vil i øvrigt blive koordineret med en igangværende større undersøgelse af betydningen af udviklingen af Thyborøn Kanal.