Bedre besejlingsforhold til Hvide Sande Havns fiskere

Bedre besejlingsforhold til Hvide Sande Havns fiskere

Moleforlængelse og en kysttilbagerykning giver Hvide Sande en ny ydermole på 220 meter ud i Nordsøen.
Til foråret begynder forlængelsen af Hvide Sande Havns nordlige læmole, som skal give den meget hårdt tiltrængte indsejling en større vanddybde og mere stabile besejlingsforhold,” siger Havnechefen Erik Clausen som har store forventninger til projektet.

Projektet startede med omfattende hydrauliske undersøgelser af den eksisterende sandvandring forbi havnens indsejling og af de tilsandingssituationer, som opstår igen og igen til stor gene for besejlingen af havnen. Disse undersøgelser og vurderinger er udført af DHI (det tidligere Dansk Hydraulisk Institut), som har en omfattende viden om alle de processer og kræfter, som driver sandvandringen langs en kyst og tilsandingen i havneindsejlinger.
DHI blev ”fodret” med mange data fra Kystdirektoratets opmålinger af kysten med vind og vejrdata og ikke mindst med slusemesterens og havnechefens gennemgang af de sidste 7 års tilsandingssituationer. Opgaven til DHI var så at få genskabt disse tilsandingssituationer i deres computermodel og derefter komme med forslag til at skabe større og mere stabile indsejlingsdybder.
Det har resulteret i forslaget til en forlængelse af læmolen med 60 meter og en tilbagerykning med ca. 160 m. af kysten nord for læmolen, som gennem de sidste 37 år, efter læmolens bygning, er rykket tilsvarende frem.

Kystindrykningen indebærer, at 1,2 millioner m2 sand skal fjernes fra en 1600 meter lang kyststrækning nord for havnen og tilføres kysten syd for havnen.

Hvor er projektet nu?
Lige nu foregår der forhandlinger med Kystdirektoratet om tilbagerykning af kysten, og de sidste tilladelser skal på plads. Når der findes løsninger og alle godkendelser er på plads, vil arbejdet blive sendt i udbud. “Vi forventer at de første entreprenører kommer midt i marts-måned og frem til september,” siger Erik Clausen som glæder sig over godt samarbejde med DHI og COWI, som har stået for projektering af forlængelsen af læmolen.

Erik Clausen glæder sig over, at dette vil bidrage til, at lokale, udenbys og udenlandske fiskefartøjer, vil få væsentlig forbedrede indsejlingsforhold med en kommende vanddybde på 6 meter.

Moleforlængelsen løber op i knap 20 mio. kroner, og 50% af summen bliver finansieret gennem EFF-midler, hvor havne og landingsteder har mulighed for tilskudsordninger i forbindelse med EU Fiskeriudviklingsprogrammet 2007-2013.