Resultatløse forhandlinger i London

Resultatløse forhandlinger i London

Sidste uges forhandlinger i den engelske hovedstad, om de Atlantiske-skandinaviske Sild (NVG) og blåhvilling er løbet ud i sandet, resultatløst.

Her på tærsklen til årets Makrelforhandlinger, er de første forhandlinger fra Storbritannien nedslående, da kyststaterne med Færøerne, Island, Norge og EU, ikke er nået til enighed om fordelingen af kvoterne for 2015. Der er ikke fastsat nyt møde om kvoterne for NVG sild og Blåhvilling, parterne imellem.

Sidste års forhandlinger bar dengang præg af, den grundlæggende uenighed, der var mellem Island og Færøerne på den ene side, og EU og Norge på den anden side, som havde svært ved at accepterer øernes tidligere egenhændige fastsættelser af egne kvoter, stik i mod ICESs anbefalinger.

En modsætning der udmøntede sig i regulære boykot af landinger af fisk fra de nordatlantiske øer, men som sidenhen kunne afblæses med mødet i Athen mellem EU`s fiskeri kommissær Maria Damanaki og den færøske fiskeriminister Jacob Vestergaard i august måned.

Nu bliver det spændende af følge de kommende makrelforhandlinger for at se om de også løber ud i sandet.