Vestkysthavnenes kerneforretning er vigende

Vestkysthavnenes kerneforretning er vigende

Det blev slået fast på Vestkysthavnegruppens årsmøde i Thyborøn den 11. september 2014, hvor gruppen af Danmarks vestkysthavne, bestående af havnene i Hanstholm, Thyborøn, Hirtshals, Hvide Sande, Thorsminde og skagen, og konkluderede at der var brug for politisk vilje til omstilling og fremtidssikring af havnene som fiskerihavne og attraktive erhvervsområder

Budskabet fra havnenes ejere og direktører var samtidig, at der også er brug for politisk vilje til at fremtidssikre havnenes rolle og væsentlige bidrag til kommunernes erhvervspolitik og skatte- og afgiftsgrundlag.

Generationsskifte mangler i fiskeriet

Kerneforretningen er fiskeri. Hele 85 pct. af de årlige danske fangster landes af danske og udenlandske fiskere i vestkysthavnene. Men kerneforretningen er udfordret af kvoteudsving og manglende finansieringsmuligheder for generationsskifte på fiskerifartøjerne.

Havnene er deres rolle og ansvar bekendt. Nedgangen i kerneforretningen gør, at vestkysthavnene naturligt søger mod nye forretningsområder i tillæg til fiskeriet. Fiskeri er ikke længere nok til at sikre havnens aktiviteter og økonomi til investering i infrastruktur, erhvervsudvikling og jobskabelse.

Havnene er parate til omstillingen

Der er konkret behov for politisk vilje til at omstille gamle erhvervsområder til nye aktiviteter sammen med en strategi og ramme for at fastholde og tiltrække virksomheder. Og vestkysthavnene er parate til de nye udfordringer.

Vestkysthavnegruppen består af seks havne på vestkysten, og i NaturErhvervstyrelsens seneste opgørelse fra den 10. september 2014 over landinger i Danmarks 10 største fiskerihavne dækker vestkysthavnene:

  • 91 pct. af industrifiskeriet
  • 85 pct. af al fisk der landes i Danmark. 510.000 tons fisk er landet i 1. halvår
  • 82 pct. af den landede fisks værdi. 1,3 mia. kr. er landet i havnene i 1. halvår

Tallene vidner om en udvikling mod koncentration af dansk fiskeri i havne med stærkt fokus på at investere i konkurrencedygtige adgangs- og arbejdsforhold samt servicering af kunderne.