Norsk kystvagt bekymret over makrelfiskeriet

Norsk kystvagt bekymret over makrelfiskeriet

På baggrund af flere tilfælde, hvor norske makrelbåde, med for store fangster, ikke har formået at få overført fangsterne til andre makrelbåde, men i stedet har ladet en del af fangsten gå, har nu fået den norske kystvagt og Fiskeridirektoratets Overvågningstjeneste, til at henstille fiskerne til i højere grad at samarbejde, således dette kan undgås i fremtiden.

Den norske kystvagt udsendte den 12. september en orientering, som påpegede uregelmæssighederne i makrelfiskeriet og Fiskedirektoratet indkaldte efterfølgende NorgesFiskarlag, Fiskebåt og Pelagisk Forening, til et hastemøde hvor problematikken blev diskuteret medlemmer imellem, samt hvilke tiltag der kunne sikre, at tilsvarende ikke kunne gentage sig.

Efter mødet var der enighed om blandt fiskerene, at der fremover skulle være mere fokus på at afvikle makrelfiskeriet på en acceptabel og hensynsfuld måde samt bestræbe sig på et øget samarbejde mellem fartøjerne, så alle makrelfangster i fremtiden bliver landet.

Den norske Kystvagt og det norske Fiskeridirektorat vil henover efteråret følge fiskeriet efter makrel og vurdere hvilke tiltag der skal tages, i det tilfælde situationen ikke bedres.

Læs artiklen her fra det norske Fiskeridirektorat.