Miskreditering af rejefiskeriet i Skagerrak

Miskreditering af rejefiskeriet i Skagerrak

Dønningerne efter den svenske WWF rødlistning af nordhavsrejer i foråret, hvor den negative anbefaling blev begrundet med, at svenske rejebåde smider små rejer overbord, for at High Grade fangsten. Sammen med en forklaring om, at bestanden af nordhavsrejerne både var usikker og overfisket, har nu fået en dansk reaktion.

Danmarks Fiskeriforening PO reagerer nu med et forslag om regulering.

Udspillet fra DFPO går i al sin enkelthed ud på, at landingerne af dybhavsrejer, som de kaldes på dansk, deles lige over, så 50 procent må være rårejer (små rejer) og den anden halvdel må være kogte rejer. Fiskeriforeningen er godt klar over, at denne fordeling ikke løser alle problemer med udsmid af små rejer i havet igen, men at det vil mindske udsmidet (discard) betydeligt.

Årsagen til de svenske rejefiskeres udsmid, skal findes i prissætningen af, samt kvoten på, rejerne. Søkogte rejer koster mellem 7 og 10 gange så meget som rårejerne (de små rejer). Ligeledes har den svenske rejeflåde, i snit kun mulighed for at lande 20 tons rejer pr. år, hvilket får den svenske rejefisker, til måske at snige sig til at high grade de 20 tons, så de opnår den størst mulige fangstværdi og højeste mulige pris på auktionen.

Der er i dag ca. 60 svenske både, der fisker efter rejer, med en samlet årskvote på 1.243 tons, mod danskernes kvote på 2.300 tons, som fiskes af små 10 fartøjer. Så udfra disse tal har man forudsagt, at den svenske flåde, der består af 20 større rejefartøjer, samt ca. 40 mindre, for at opnå større rentabilitet i fiskeriet, burde halveres til kun at have 10 større og 20 mindre rejefartøjer i flåden i stedet.

Svenskerne vil have nye rejetrawl med større masker

Rejefiskerne fra Sverige har længe argumenteret for nye redskaber, som har større masker. Dette skydes kraftigt ned at DFPO, der på baggund af grønlandske erfaringer, med Nordhavsrejen ved Grønland, kun vil betyde flere slæb og større udgifter til brændstof i stedet.

Den danske Fiskeriforenings forslag, skal ses som noget helt ekstraordinært og ikke som et tiltag der skal skade det svenske eller det norske rejefiskeri, men et forsøg på at afbøde de skader, som danskerne allerede er blevet påført af deres svenske og norske kollegaer.

Læs blandt andet på Njords blog